ล่าสุด ‘หนุ่ม กรรชัย’ ประกาศข่าวดีกลางไอจี ทำทุกคนต่างรอคอย

ล่าสุด ‘หนุ่ม กรรชัย’ ประกาศข่าวดีกลางไอจี ทำทุกคนต่างรอคอย

หายไปนานกับ icemonster ธุรกิจของ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” หลายคนต่างโอดบอกคิดถึง
อยากกินอีกครั้ง และพ่อหนุ่มก็ได้เคยเผยว่า ชื่อ icemonster ของตนเคยถูกฟ้องเพราะคำว่า Monster
ถูกจดลิขสิทธิ์ไว้ จนให้น้องสาวไปซื้อลิขสิท ธิ์ คำ นี้ ม า ถือ ไ ว้ ให้ทุกคนได้ใช้กัน

ล่าสุด พ่อหนุ่ม ได้โพสต์ อิ น ส ต ราแกรมส่วนตัว @kanchai คลิปพรีเซนต์ icemonster ที่กำลัง
กลับมาเปิดอีกครั้ง พร้อมแคปชั่นระบุว่า “รอนะ ยั่วๆ #icemonster #ต้นตำรับ #ปังแต่ไม่ชา”
ท่ า ม ก ล า งคนบันเทิงและแฟนคลับต่างเฮลั่น บอกเป็นเสียง เ ดี ย ว กัน ว่ า ร อ แ ล้ ว ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง

อีกทั้ง หนุ่ม กรรชัย ได้พูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ปังชา มีรากมาจาก ร้ า น ไ อ ซ์ ม อน ส เ ต อ ร์ ของตนเอง
เพราะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเข้าน้ำแข็งไสเกล็ดหิมะไสละ เ อี ย ด แ บบ นี้ เ ข้ า ม า โดยซื้อสิทธิบัตร
มาจากฟิลิปปินส์ ชื่อว่าไอซ์มอนสเตอร์ (Ice Monster) หลังเปิดร้านได้ราว 3 เดือน ร้ า น ไ อ ซ์ ม อน  เ ต อ ร์ ข อ ง
หนุ่ม กรรชัย ก็โดนฟ้องจากร้านชื่อมอนสเตอร์ไอศกรีม เพราะทางนั้นไปจดคำว่ามอนสเตอร์ไว้เป็นภาษาอังกฤษ
โดยห้ามใช้คำว่า “Monster” ขายน้ำแข็งไส ไอศกรีม ขายน้ำดื่ม ต อนนั้ นโ ล โ ก้ มีค  ว า ม ค ล้ า ย กั น  ทางฝ่ายคู่
กรณีเรียกค่าเสียหายมาเยอะและบอกให้ฉีกถ้วยทิ้งด้วย สุดท้าย หนุ่ ม กรรชัย จึงให้น้องสาวไปขอซื้อลิขสิทธิ์คำว่า
“Monster” ตัวนี้มาถือไว้เองแล้วให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ พร้อมบอกว่าไม่ได้ม า โ อ้ อ ว ด ว่ า ใจ ใหญ่อะไร
แ ต่ เ รื่ อ ง แ บบ นี้ ต น ว่ า บ า ง อ ย่ า ง ก็ ต้ อ ง ป ล่ อ ย บ้ า ง

ข่าวดารา ข่าวกระแสวันนี้ ข่าวลูกดารา

dWU319Z.jpeg
dWU3tmu.jpeg
dWU33d8.jpeg
dWU3hrz.jpeg
dWU39ZR.jpeg
dWU3Ts0.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *