ไอซ์อภิษฎา พาลูกไปอยู่อิตาลีสุดอบอุ่น แม้ไม่เปิดตัวสามี

ไม่เปิดตัวก็รู้เลยว่ารวยมาก!
ชีวิตดีดี ‘ไอซ์ อภิษฎา’ หอบลูกสาว ‘น้องเลอา’ อยู่อิตาลี

เป็นคุณแม่เต็มตัวและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วสำหรับ ไอซ์อภิษฎา เครือคงคา” นักแสดง-พิธีกรสาวแซ่บชื่อดัง
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยน จากที่เธอมีลูกสาว “น้องเลอา” เราก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของลูกสาวอยู่บ่อยครั้ง แม้ว่าจะไม่เคยเปิดหน้าสามีเลย แต่ก็รู้เลยว่าแฮปปี้และรักกันดีมาก

ตอนนี้เราจะเห็นสาว ไอซ์อภิษฎา เช็คอินอยู่อิตาลีมานานมากแล้ว โพสต์ภาพสวยๆน่ารักๆกับลูกสาว
วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปส่องชีวิตปัจจุบันของพวกเขากันค่ะ แฮฺปปี้สุดๆขนาดไหนไปชมกันเลย

ส่วนสามีของ ไอซ์อภิษฎา จะเป็นใครนั้น จากที่ไอซ์เคยเล่ามา ได้สรุปไว้ให้แล้ว ผู้ชายเป็นคนฝรั่งเศส เป็นเพื่อน ก้อง ไฮฟ์ ฝ่ายชายเห็นไอซ์จากไอจี และเป็นก้องที่แนะนำให้รู้จักกัน
ผู้ชายบอกว่าชอบเมืองไทย เวลามาอยู่ไทยเขาเป็นแค่ฝรั่งคนหนึ่งที่ไม่มีใคร นี่เป็นสาเหตุที่ ไอซ์ ไม่โพสต์ภาพฝ่ายชายลงโซเชียล
เพราะถ้าวันหนึ่งเปิดตัว เขาก็จะไม่ได้ทำอะไรที่อยากทำ เลยอยากเก็บเรื่องนี้ไว้ให้เขา และไม่อยากให้เขาต้องเปลี่ยนไปเพราะเรา

ฝ่ายชายขอแต่งงานทางไลน์ ส่งไลน์เป็นรูปแหวนเพชรมาให้ บอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้เพชรเม็ดนี้มาก่อน และอยากมอบให้ จนเริ่มคุยกันจริงจังว่าอยากมีอนาคตร่วมกัน
บ้านของฝ่ายชายอยู่บนเขาในยุโรป ไม่มีเพื่อนบ้านเลย ไอซ์ สามีอยากให้คลอดลูกที่ฝรั่งเศส แต่ ไอซ์ กลัวจะเป็นเบบี้บลู
เลยขอคลอดที่ประเทศไทย และอยากให้อยู่กับตายายให้นานที่สุด เลยขอให้ลูกได้อยู่เมืองไทยถึงอายุ 10 ขวบ ก่อนจะไปอยู่ฝรั่งเศส

ไ อ ซ์   บ อ ก คุ ณ ส ม บั ติ ที่ ทำ ใ ห้ ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ผู้ ช า ย ค น นี้ เ พ ร า ะ เ ป็นผู้นำ ตอนแรกเกือบจะไปกันไม่รอด เพราะต่างคนต่างมีความเป็นผู้นำสูง แต่เมื่อได้อยู่ด้วยกัน
ต่ า ง ค น ต่ า ง เ ก ร ง ใ จ กั  น  แ ล ะ อี ก อ ย่ า ง ที่ ช อ บ ผู้ ช า ย ค น นี้ คื อ
ถ้ า วั น ห นึ่ ง เ  ร า ไ ม่ มี อ ะ ไ ร เ ล ย  ยั ง ไ ง ผู้ ช า ย ค น นี้ ก็ พ า ค ร อ บ ค รั ว เ ร า  ร อ ด  เ ข า เ อ า เ ร า อ ยู่ จ ริ ง ๆ

dWUx0sP.jpeg
dWUx7yt.jpeg

dWUxzjl.jpeg
dWUx4vk.jpeg

dWUxBNv.jpeg
dWUx30V.jpeg

dWUx9cQ.jpeg
dWUxT2S.jpeg
dWUxdZI.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *