‘โย ทัศน์วรรณ-ขวัญ พิมพ์อัปสร’ ซื้อที่ดิน ทุ่มเปิดสิ่งนี้ให้พี่สาว ‘สรพงศ์’

‘โย ทัศน์วรรณ-ขวัญ พิมพ์อัปสร’ ซื้อที่ดิน ทุ่มเปิดสิ่งนี้ให้พี่สาว ‘สรพงศ์’

เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้าน โย ทัศนวรรณ์ อดีตภรรยาของ สรพงศ์ ชาตรี และลูกสาว ขวัญ พิมพ์อัปสร
ตัดสินใจรับพี่สาวของ สรพงศ์ ชาตรี มาอยู่ที่บ้านด้วยกัน เนื่อ ง จ า ก อ า ยุ ม า ก แล้ ว แ ล ะ ไ ม่ มี ค น ดู แล
รวม ถึ ง มี ค ว า ม ส นิ ท ส น ม กั บ ท า ง ด้ า น โย ทัศนวรรณ์ และ ขวัญ พิมพ์อัปสร

เมื่อวันที่ 14 เมษา ย น ที่ ผ่ า น ม าทางด้าน ขวัญ พิมพ์อัปสร ก็ได้รดน้ำขอพรคุณแม่โย ทัศนวรรณ์ และคุณป้าพร้อมกัน
เพื่อเป็นสิริมงคล โดยทางด้าน ขวัญ เสนีย์วงศ์ ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า สุขสันต์วั น ส ง ก ร า น ต์ 2565 ค่า ขอให้แม่
กับป้าสุขภาพแข็งแรง มีแต่ความสุขกายสุขใจ และขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะ #สวัสดีปีใหม่ไทย #สงกรานต์

ซึ่งทางด้าน ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์รูปภาพของคุณป้าอยู่บ่อยครั้ง รวม ถึ ง เ ป็ น ภ า พ ข อ ง คุณ ป้ า แ ล ะ
คุณแม่ที่อยู่ด้วยกัน  ค อ ย ช่ ว ย กั น ดู แล  คุ ณ ป้า ม า โ ด ยตลอด เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว
ล่าสุดทางด้าน ขวัญ พิมพ์อัปสร ทุ่มเปิดร้านอาหารให้คุณป้าโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า

ในที่สุดค่ะ สักที! ร้าน “#ครัวชั้นเอก”เราได้ฤกษ์ถมที่แล้ววว ที่ช้า(มากกก)ไม่ใช่ไรความพิถีพิถันตามมาตรฐานป้า

ก็คือต้องหาดินที่ดีที่สุด จะมาดินเหนียว ดินทราย เศษขยะ อะไรที่ปกติเค้าก็ใช้ถมๆที่กันไปก่อนคุมป้าคือไม่ได้!

ไม่ยอม! เรื่องถมดินยังขนาดนี้ ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหาร ถึงเราจะทำอาหารบ้านๆ แต่เรื่องความสะอาด ความอร่อย
และทุกๆความ ป้าไม่ปล่อยผ่านแน่นอน ใครรอมาชิม”กับข้าว”คุณป้าที่เร า ส่ ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ ใ ห้ไ ม่ ไ ด้ และเป็นเมนูโปรดของคุณพ่อด้วย
อดใจรออีกหน่อยนะคะ รับ ร อ ง ห า ท าน ที่  ไ หน ไ ม่ ไ ด้ แ น่ น ว ลค่ ะ

ข่าวดาราวันนี้ ข่าวกระแสทั่วไป บันเทิงหน้าหนึ่ง

dWUEQmQ.jpeg
dWUEq9S.webp
dWUE5bn.jpeg
dWUEbNW.webp

dWUEjQ2.webp
dWUElr1.webp

dWUEDdy.webp
dWUEAZD.webp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *