‘น้องคิด’ ลูกชาย ‘รถเมล์’ ตั้งแต่มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปหมด

อายุ 9 เดือนหล่อมาก!
‘น้องคิด’ ลูกชาย ‘รถเมล์‘ ตั้งแต่มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปหมด

เป็นภาพที่น่ารักมากๆ เมื่อสองคุณแม่คนดังอย่าง ซาร่า โฮเลอร์ อุ้มลูกสาวสุดที่รัก น้องแอร่า วัย 6 เดือน มาเจอกับคุณแม่พิธีกรคนเก่ง
รถเมล์ คะนึงนิจ อุ้มลูกชาย น้องคิด วัย 9 เดือน บอกเลยว่าน่ารักคูณสองจริงๆ ด้วยวัยที่ใกล้กันของเด็กๆ ประกอบกับความน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยสาวน้อย มองแล้วยิ้มตามไปด้วยเลย

ทั้งนี้ ในอินสตาแกรมของ ซาร่า ได้เขียนบอกเล่าที่มาของการมาเจอกันครั้งนี้ว่า รถเมล์ มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ
Hot Chatty EP.2 พร้อมกับจะมาเล่าบทบาทใหม่ของการเป็นคุณแม่ รถเมล์ และวิธีการเลี้ยงลูก ใครอยากดูเต็มๆ ก็เข้าไปได้เลยช่อง Sara Baby

แต่บอกเลยว่า น้องแอร่า-น้องคิด เป็นสองหนุ่มน้อยสาวน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกิน พี่ป้าน้าๆ แฟนคลับโดนตกหัวใจไปหมดแล้ว
ล่าสุดคุณแม่คนสวย รถเมล์ ก็ได้โพสต์โมเมนต์สุดอบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวลงอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยแคปชั่นบรรยายชีวิตคุณแม่มือใหม่ไว้ว่า

“น้องคิดตั้งแต่มีหนู โฟกัสในชีวิตหม่ามี๊เปลี่ยนไปหมด อันที่เห็นชัดๆ คือเดี๋ยวนี้จะไปเที่ยวไหนต้องดูว่าสถานที่นั้นคิดไปด้วยได้มั้ย
ซึ่ ง แ ต่ ล ะ วั น มี อ ะ ไ  ร ที่ พ ว ก เ ร า ไ ด้ ไ ป เ จ อ แ ล ะ เ รี ย  น รู้ ไ ป พ ร้ อ ม ๆ   กั น ห ล า ย อ  ย่า  งไ ม่ เ คยรู้ว่ามีก็ได้รู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ เมื่อวันนึงเป็นแม่คนจริงๆ”

ท่ า ม ก ล า ง เ ห ล่ า ค น บั น เ ทิ ง แ ล ะ แ ฟ น ๆ แ ห่ ชื่ น ช ม
ค ว า ม น่ า รั ก น่ า เ อ็ น ข อ ง “น้ อ ง คิ ด” แ ล ะ ค อ ม เ ม น ต์ ส า ด หั ว ใ จ แ ล ะ ชื่ น ช ม กั น อ ย่ า ง คั บ คั่ ง เ ล ย ที เ ดี ย ว

dW5eD9v.jpeg
dW5ePvN.jpeg

dW5e2NV.jpeg
dW5eCUQ.jpeg

dW5eu8S.jpeg
dW5en0n.jpeg

dW5eHy2.jpeg
dW5e82W.jpeg
dW5eXT1.jpeg
dW5eAjE.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *