เปิดซองนับทีแทบอึ้ง เผยจำนวนเงิน ‘นิด อรพรรณ’ แจกเงินวันเกิดให้ ‘น้องสายฟ้า-พายุ’

เปิดซองนับทีแทบอึ้ง เผยจำนวนเงิน ‘นิด อรพรรณ’ แจกเงินวันเกิดให้ ‘น้องสายฟ้า-พายุ’

เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูก3 ที่ ส ว ยม า ก  ๆ สำหรับ ชม พู่   อารยา เอ ฮาร์เก็ต แล ะ ไ ม่ เ พี ยง เ ฉ พ า ะ คุ ณ แ ม่
เพราะทางด้านสามี น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ก็ดูเ ห มื อ นว่ า จะ ห ล่ อ ม า กขึ้น ทุกวันๆเลยทีเดียว
ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิด สายฟ้า พายุ งานนี้ทางด้าน บอสนิด อรพรรณ บอส ใ ห ญ่ แ ห่ง โ พ ลีพ ลั ส
ได้มอบของขวัญวันเกิดให้กับ สายฟ้า-พายุ ในฐานะเด็กฝึกงาน ซึ่ ง ต้ อ ง บอ ก เ ล ย ว่ า ท า ง ด้ าน
สายฟ้า-พายุ แฮ ป ปี้ สุ ด ๆ เดิ น ไ ป  เต้ น ไ ป โดย บอสนิด ได้นำเงินมาแจก สายฟ้า-พายุ พร้อมแถม
ให้กับน้องสาวคนเล็ก น้องแอบิเกล ด้วย ทันทีที่ได้ซอง น้องพายุ ได้รีบ เ ปิ ดเ งิ นอ อกมานั บ อย่ างไว
เมื่อโดนถามว่ากี่ใบทางด้าน น้องพายุ ก็บอกว่า 10 ใบ แฮปปี้ ทั้ ง คน ใ ห้ แ ล ะ ค น รับ เ ล ย จ้ า

โดยก่อนหน้านี้ เรียก ว่ า น่ า รั ก น่า เ อ็ น ดู ม า ก   ๆ เลยทีเดียว สำหรับลูก ๆ ทั้ง 3 คนของ
น้องสายฟ้า น้องพายุ และ น้องแอบิเกล ที่มักจะต า ม คุ ณ แม่ ไ ป ถ่ าย ร า ย กา ร  3 แซ่บอยู่ตลอด
จนกลาย เ ป็ น เ ด็ก ฝึ ก ง า น ช่วยพี่ ๆ ทีมงานในสตูไปแล้ว โดยในวันที่ (23 มีนาคม 2566)
ในอินสตาแกรม polyplus_jad_hai ก็ได้ออก ม า เ ผย ค ลิ ป ที่ น้ อง  ๆ ได้บั ต ร พ นัก ง า น กา ร
เป็ น เ ด็ก ฝึ ก ง า น ขอ งโพลีพลัสฯ ตามรอย พี่ ปีใหม่ ลูกสาวของ แอฟ ทักษอร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมแคปชั่นว่า “ฝึกงา น อ ย่า ง ห นั ก …จนมีวันนี้ !! ได้เดบิวต์รับ บั ต รพ นั ก ง า น แ ล้ ว น ะ ฮ ะ
#บอสนิด #จัดให้ #ขอบคุณค่ะ #โพลีพลัส”

ข่าวลูกดารา ข่าวดาราวันนี้ ข่าวกระแสวันนี้

dWlxbne.webp
dWlxldl.jpeg
dWlxDPv.webp
dWlxAmE.webp
dWlxs9N.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *