เล่าทั้งน้ำตา ‘ป๋ากิ๊ก’ เล่าวันที่ครอบครัวล้มละลาย

เล่าทั้งน้ำตา!
‘ป๋ากิ๊ก’ เล่าวันที่ครอบครัวล้มละลาย ชีวิตเปลี่ยนจากหน้าเป็นหลัง

ป๋ากิ๊ก เล่าทั้งน้ำตาวันที่ทุกข์ ครอบครัวล้มละลาย ชี วิ ต เ ป ลี่ ย น จ า ก ห น้ า มื อ เ ป็ น ห ลั ง มื อ แต่ปล่อยวางได้มีความสุขกับสิ่งที่มี

นักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่ กิ๊ก-เกียรติ กิจเจริญ หรือที่คนในวงการและแฟนๆ เรียกกันติดปากว่า

ป๋ากิ๊ก จากภาพความอารมณ์ดีสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนดูอยู่ตลอด ไม่เคยเห็นโหมดที่ ป๋ากิ๊ก จะเสียน้ำตา

แต่ล่าสุดในช่องยูทูบ รายการคุยกับอุ๋ย ของ อุ๋ย บุดดาเบส เ จ้ า ตั ว ไ ด้ เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ชี วิ ต ต อ น วั ย รุ่ น

ครอบครัวล้มละลาย พ่อแม่เป็นคนสู้ทำทุกอย่าง เรียนรู้ความสุขกับสิ่งที่มี

แ ล ะ ใ น บ า ง ช่ ว ง บ า ง ต อ น ป๋ า กิ๊ ก ไ ด้ เ ล่ า ถึ ง มุ ม ม อ ง คำ ส อ น ข อ ง พ่ อ ที่ จ ด จำมาถึงวันนี้ให้ดูความสุขจากสิ่งที่เป็น

ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างรถเบนซ์ภาพสุขสบายพ่อแม่ลูกต่างนั่งนิ่งๆ

แต่อีกด้านภาพเป็นมอเตอร์ไซค์พ่อแม่ลูกถือห่วงยางกำลังจะไปเล่นน้ำ พ่ อ ถ า ม ว่ า คั น ไ ห น มี ค ว า ม สุ ข ก ว่ า กั น

จากนั้น ป๋ากิ๊ก ได้พรั่งพรูความรักถึงคุณพ่อพร้อมๆ กับน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่ขาดสาย

“ถ า ม ว่ า รั ก พ่ อ มั้ ย ถ้าพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราจะใช้ชีวิตให้สบายให้มีความสุขอยู่ที่มุมมองว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับอะไร

บางคนอาจมีความวสุขกับตัวเลขในบัญชี บ า ง ค น อ า จ จ ะ มี ค ว า ม สุ ข กับรอยยิ้มของคนในครอบครัว

บ้ า น ไ ห น ถึ ง เ รี ย ก ว่ า ร ว ย จ น บ้านใหญ่แค่ไหนก็ไม่เท่ากับบ้านที่เราอยู่สบายใจ เข้ามาแล้วยิ้มมีความสุข

กับบ้านที่เข้ามาแล้วไม่มีใครเลยเงียบเหงา ใหญ่ไปก็เท่านั้น สิ่งเหล่านี้หากมองย้อนกลับไป

น้องๆ ที่กำลังอยู่ในวัยต่อสู้กำลังสร้างตัว ถามว่าความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่จุดสุดท้าย เราสำเร็จกับเรื่องที่เล็กๆ น้อยๆ ก็ได้

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

41a3e19bd4f7118a0.md.jpeg
4.1396a045f935059b5.md.jpeg
4.2de91387514879060.md.jpeg
4.385b074ae8481e205.md.jpeg
4.487799e7c38b704d0.md.jpeg
4.720cb4a5f1b7c73f4.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *