‘ก้อย รัชวิน-ตูน’ เฉลยเพศลูกคนที่ 2 รู้คำตอบทำพ่อถึงขั้นจะปิดอู่

‘ก้อย รัชวิน-ตูน’ เฉลยเพศลูกคนที่ 2 รู้คำตอบทำพ่อถึงขั้นจะปิดอู่

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าแสดงความยิ น ดี เ ป็ นอย่างมาก สำ ห รั บ ค ร อบ ค รั ว ข อ ง“ตูน อทิวราห์”
และ “ก้อย รัชวิน” หลังออกมาประกาศข่าวดี ว่าคุณแม่ก้อยนั้นกำลังตั้งท้องลูกคนที่2 ตามที่ตั้งใจไว้
ซึ่งตอนนี้อุ้มท้องลูกคนที่สองมา 6 เดือน และก่อนหน้าสาวก้อยได้โพสต์ภาพอุ้มท้องใหญ่แอบบอกใบ้
ชื่อลูกคนที่สอง จ น แ ฟ น ๆ   แ ห่เ ด า กั น ให ญ่ !

ล่าสุดคุณแม่ก้อย รัชวิน ได้ฤกษ์ดีควงสามี ตูน บอดี้สแลม กับ น้องทะเล ลูก ช า ย สุ ด ที่ รั ก จัด  ป า ร์ ตี้ เ ล็กๆ
เฉลยเพศเบบี๋ โดยในคลิปจะเห็นได้เกิดเสียง แ ตกจากเพื่อนๆ ที่ร่ ว ม ท า ยเ พ ศ เ บบี๋เข้ามา ซึ่งแตกเป็น 2 เสียง
ว่าเบบี๋ในท้องเป็ น เ ด็ ก ชา ย แ ล ะ เ ด็ กหญิงเท่าๆ กัน พอฟังจบ “พ่อตูน–แม่ก้อย” พร้อมคุณตา–คุณยาย และ
คุณปู่–คุณย่า ก็เฉลยเพศเบบี๋ในท้องด้วยการยิงพลุกระดาษที่ภายในบรรจุกระดาษชิ้นเล็กๆ หากยิงออกมา
เป็นสีฟ้า แปลว่า เป็นเด็กผู้ชาย หากยิงออกมาเป็นสีชมพู แ ป ล ว่ า เ ป็ น เ ด็ ก ผู้ ห ญิ ง  แต่ระหว่างกำลังเริ่มนับ
ถอยหลัง คุณพ่อของก้อยดันทำเปเปอร์ชูทลั่นก่อนใครเพื่อน จนทุกค น เ ห็ น ว่ า ก ร ะ ด า ษ ที่ ป ลิ ว อ อก ม า นั้ น เ ป็น
สีชมพู เป็น ก า ร เ ฉ ล ย ทั น ที ว่ า พี่ ทะ เ ล จะได้ น้องสาว นั่นเอง

อีกทั้งก่อนหน้านี้ ทำเอาหลายคนตกใจและห่ว ง ใ ย กัน อ ย่ า ง ม าก ม า ย ทั นที หลังล่าสุดดาราดัง
ก้อย รัชวิน ออกมาโพสต์ภาพของหนุ่ม ตูน บอดี้สแลม สามีและมือที่กุมเขาอยู่เหมือนอยู่โรงพยาบาล
โดยสาวก้อยเล่าผ่านแคปชั่น หลังจาก แ ฟ น ๆ ห่ ว ง ใ ย ห นั ก มา ก ว่ า เ ป็ นอ ะ ไ ร ว่า “กว่าจะมาถึงวันนี้ เราผ่าน
อะไรมาด้วยกันเยอะมากๆ และครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้ง ที่เราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แม่อยู่ข้างๆพ่อเสมอนะ… Together…Forever… ปล. ขอบคุณทุ ก กำ ลั งใจที่ส่งมาให้พ่อๆนะคะ
ทุกอย่างราบรื่นดี คุณหมอเก่งมากๆ ตอนนี้พ่อๆกำลังพักฟื้นเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
เตรียมต้อนรับเบบี๋ในท้องที่กำลังจะออกมาเจอกันอีก 4 เดือนข้างหน้า เป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ พ่ อ ๆด้ ว ย น ะ ค ะ”

dWDOe8D.jpeg
dWDOLUy.jpeg
dWDOI2b.jpeg
dWDOMFf.jpeg

dWDb7Gz.jpeg
dWDbYB8.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *