‘อัยวา-อัญญา’ น่ารักยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ สวยเหมือนหม่ามี้เลย

สวยเหมือนหม่ามี้เลย!
ส่องความน่ารักน้องแฝด ‘อัยวา-อัญญา’ น่ารักยิ้มน้อยยิ้มใหญ่

เรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกสี่คนเก่งและสวยด้วยสำหรับ “ออย อฏิพรณ์” หรือ“มามี๊ออย” ภรรยาของ “บีม กวี” ล่าสุดนอกจากกระแสของ “น้องธีร์-น้องพีร์”

จะฮอตมีอีเว้นท์บ่อยๆ แล้ว ตอนนี้แฝดหญิง อัยวาอัญญา ก็กำลังโตน่ารักทีเดียว
ล่าสุด “ออย อฏิพรณ์” หรือ“มามี๊ออย” ลงภาพอัปเดตแฝดหญิง อัยวาอัญญา แถมซูมให้ดูแขนว่าจ้ำม้ำขนาดไหน เห็นน่ากอดน่าอุ้มมากๆทีเดียว เรียกว่าเป็นคู่แฝดหญิงที่น่าจะฮอตตามแฝดพี่ก็ได้

“น้องอัยวา” กับ “น้องอัญญา” นั้นชื่อจริงว่า “เด็กหญิง อัยย์วาริน ตันจรารักษ์”(อัยวา) และ “เด็กหญิง อัญญ์ญาริน ตันจรารักษ์” คลอดเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2565 ถือว่าอีกไม่กี่เดือนก็จ 1 ขวบแล้ว
พี่ธีร์ น้องพีร์…คู่แฝดแสบซ่า “ถ้าให้พูดถึงความเหมือน สองคนนี้อารมณ์ดี ขี้เล่นเหมือนกันค่ะ เขาชอบ ร้องเพลง อย่างน้องพีร์เห็นชัดมาก คือสามารถใช้ทำนองเมโลดี้เพลงเดียวแล้วใส่

เนื้อเพลงสลับสับเปลี่ยนไปได้ทุกวัน สมมติว่าช่วงนี้เขาติดเพลง ‘Wheels on the Bus’ เขาจะใช้เมโลดี้เพลงนี้ แต่เปลี่ยนเนื้อร้องไปเรื่อย เหมือนแต่งเพลงใหม่
รู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้าง หรือบางทีออยบอกว่าร้องเพลงให้หม่ามี้ฟังหน่อย เขาก็ใส่ คำว่าหม่ามี้ในเพลงเลย น้องพีร์จึงเป็นสายครีเอต เรื่องนี้ไม่รู้ว่ามาจากพ่อไหมนะ

เพราะจริง ๆ บีมเป็นนักร้อง ไม่ได้แต่งเพลง แต่สิ่งที่เขาเหมือนพ่อคือชอบยืน เท้าสะเอวเหมือนกัน น่าจะถ่ายทอดมาทางดีเอ็นเอเลยค่ะ
ส่วนนิสัยเขาดื้อ แต่หัวอ่อน ว่านอนสอนง่าย สมมติว่ากำลังร้องไห้ พอออยพูด เขาก็จะหยุดฟัง หรือบอกเขาว่าไปร้องไห้เข้ามุม เขาก็จะเดินไปโดยดี

ความสตรองของพี่ธีร์คืออยู่คนเดียวได้ สามารถเล่นต่อเลโก้หรือนั่งดู หนังสือนิทานคนเดียว บางครั้งเขาก็อ่านเอง ตามจินตนาการของเขา พี่ธีร์จึง ดูเหมือนเรียบร้อย ไม่ดื้อ และงอแงน้อยกว่า
ข ณ ะ ที่ น้ อ ง พี ร์ ช อ บ วิ่ ง ร อ บ บ้ า น  เ ก า ะ พ่ อ เ ก า ะ แ ม่ จ ะ เ อ า นู่ น เ อ า นี่ ไ ป เ รื่ อ ย  แ ล ะ ง อ แ ง ม า ก ก ว่ า  เ พ ร า ะ เ ข า พ ย า ย า ม  ห า เ พื่ อ น เ ล่ น  อ อ ย จึ ง ต้ อ ง ส อ น น้ อ ง พี ร์ เ ย อ ะ ก ว่ า
ดุ เ ข า ม า ก ก ว่ า พี่ ธี ร์  แ ต่ เ รื่ อ ง จ ริ ง คื อ  ถ้ า ห า ก วั น ไ ห น พี่ ธี ร์ เ ข า พี ค ขึ้ น ม า  นั่ น คื อ พี ค จ ริ ง  แ ม่ ก็ ต้ อ ง รั บ บ ท พี ค ก ว่ า  ช นิ ด ที่  ไม่ ส า ม า ร ถ อ อ ก อ า ก า ศ ไ ด้

dWlqgZW.jpeg
dWlqcdg.jpeg

dWlqs9R.jpeg
dWlqCpu.jpeg

dWlqTaV.jpeg
dWlqw4Q.jpeg

dWlqRm1.jpeg
dWlqOQb.jpeg
dWlqDsz.jpeg

dWlqKnn.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *