‘นุศรา ต้อมคํา’ ถูกเรียกตัวติดทีมลุยโอลิมปิก

เรียกตัวติดทีมลุยโอลิมปิก!
ชีวิตบ้านเกิด ‘นุศรา ต้อมคํา’ มือเซ็ตระดับโลก ฝีมือไม่ธรรมดา

หลังจากที่ “โค้ชด่วน” ดนัย ศรีวัชรเมธากุล หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้ตัดสินใจเรียกตัว นุศราต้อมคํา
มือเซตมากประสบการณ์เข้ามาอยู่ในทีมชุดลุยศึกโอลิมปิก 2024 รอบคัดเลือกด้วย มีกระแสถามว่าทำไมถึงได้เรียกตัว ซาร่า มาติดทีมอีกครั้ง

ล่าสุด “โค้ชด่วน” ได้ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนถึงการเรียก นุศราต้อมคํา มาติดทีม ““ผมและทีมงานตัดสินใจเรียก นุศรา
เพราะเขาเป็นมือเซ็ตที่ดีและมีศักยภาพอยู่แล้ว เราก็เอามาประกอบว่าทีมของเรามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน”

“ถ้าทีมของเราสมบูรณ์มากก็ไม่จำเป็นต้องใช้งาน แต่ถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ต้องปรับสภาพร่างกายเขา แล้วเอามาเป็นนักกีฬาในขั้นต้น
ตอนนี้ผมส่งชื่อเขาทั้งในฐานะสตาฟฟ์โค้ชและนักกีฬาด้วย เพราะคิดว่าเขายังมีประโยชน์ต่อทีมมากๆในทุกด้าน”

นุศราต้อมคํา ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทางช่องยูทูป GoodDayPodcast โดยบางช่วงบางตอน มือเซตระดับโลก
ได้เผยถึงประเด็นแผนการเล่นทีมชาติไทย เยอะที่สุดในโลก โดยกล่าวว่าสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
เรามีแผนการเล่นเยอะที่สุดในโลก ส่วนทำไมถึงต้องมีแผนมากที่สุดนั้น เพราะว่านักกีฬาไทยมีรูปร่างเล็ก ถ้าเราจะเล่นบอลโครงสร้างเบสิค โค้งหน้าสูง โค้งหลังสูง สั้นหน้าเข้าเร็ว

เ ร า สู้ เ ข า ไ ม่ ไ ด้ แ น่ น อ น  นั ก กี ฬ า ต้ อ ง จำ แ ผ น เ ย อ ะ ม า ก บ า ง ค รั้ ง ก็ เ ซ ต ผิ ด
เ ซ ต ถู ก ลื ม ส่ ง สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ล่ น บ้ า ง เ พ ร า ะ ว่ า ก าร ส่  ง สั ญ ญ า ณ มื อ ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ เ ห มื อ น กั น
ส่ ว น ก า ร ส่ ง สั ญ ญ า  ณ ข อ ง ที ม ไท ย อ ย่ า ง เ ช่ น   เ  ร า (เ ซ ต เ ต อ ร์ ) จ ะ ส่ ง สั ญ ญ า ณ มื อ   4   แ บ บ   กั บ   4   ค น   เ พ ร า ะ ตั วตี ข อ ง เ ร า มี  4 ค น ก็ จ ะ ส่ ง ไ ม่ เ ห มื อ น กั

dWC3iHa.jpeg
dWC3UC8.jpeg

dWC3qIR.jpeg
dWC3Ew0.jpeg

dWC3xSq.jpeg
dWC3Qiz.jpeg

dWC3cfb.jpeg
dWC3KGJ.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *