เปิดประวัติ 5 พี่น้อง ‘ท่านอ้น’ แต่ละคนไม่ธรรมดา

ฉันไม่ได้ใช้เงินภาษีคนไทย!
เปิด 5 พี่น้อง ‘ท่านอ้น’ แต่ละคนเรียนจบนอก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยความขัดแย้งในครอบครัว ทำให้หม่อมสุจาริณี มหิดลในขณะนั้น พาพระโอรส-ธิดาไปประทับยังสหราชอาณาจักร
โดยภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
ทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (ขณะนั้นทรงดำรงพระยศที่ “หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล”) พระธิดาองค์เล็ก
มาประทับในไทย ซึ่งวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2540 มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเพื่อแจ้งต่อผ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ท่านชายทั้งสี่ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์

และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดร “หม่อมเจ้า” อีกต่อไป ทั้งนี้ได้เปลี่ยนให้ไปใช้นามสกุลพระราชทาน “วิวัชรวงศ์” แทน อย่างไรก็ตาม
ไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษา ที่โดยปกติแล้วการลาออกและการถอดถอนจากฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สำหรับ คุณสุจาริณี มีบุตรชาย4คน และพระธิดา1พระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาหม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ท่านอ้วน) ประสูติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522(ปัจจุบัน คือ คุณจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์)

หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านอ้น) ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524(ปัจจุบัน คือ คุณวัชร วิวัชรวงศ์) หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล (ท่านอ่อง) ประสูติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526(ปัจจุบัน คือ คุณจักรี วิวัชรวงศ์ )
หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านอิน) ประสูติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528(ปัจจุบัน คือ คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์) หม่อมเจ้าหญิงบุษย์น้ำเพชร มหิดล
(หรือ หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดลปัจจุบันทรงพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขอบคุณที่มา : postjung.com

MJEeWW.jpeg
MJEvzS.jpeg
MJEVkN.jpeg

MJECue.jpeg
MJEn1k.jpeg

MJOVsz.jpeg

MJEuMl.jpeg

MJO4Wq.jpeg
MJOgPk.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *