เปิดภาพหาชมยาก รวม 4 พระโอรส เมื่อครั้งยังพำนักอยู่ประเทศไทย พร้อมพระมารดา

เปิดภาพหาชมยาก รวม 4 พระโอรส เมื่อครั้งยังพำนักอยู่ประเทศไทย พร้อมพระมารดา

หลังจากเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวชื่อดัง รายงานว่า ท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรก พร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับ

ทั้งนี้ วาสนา นาน่วม เผยว่า การเสด็จกลับประเทศไทยของท่านอ้นนั้น เป็นข่าวมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับคนไทยในหมู่คนไทยในสหรัฐอเมริกา
และหลังจากนี้น่าจะมีเรื่องดี ๆ ตามมา โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิด ภาพหาชมยาก โดยเมื่อปี พ.ศ.2520 พระองค์อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และทรงมีพระธิดาด้วยกันหนึ่งพระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
ซึ่งประสูติในปี พ.ศ. 2521 ในช่วงเดียวกันนั้นเองมีกระแสข่าวว่าพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับ ดาราสาว สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (นามเดิม ยุวธิดา ผลประเสริฐ)
มีพระโอรสและพระธิดารวม 5 พระองค์ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2530 พระองค์อภิเษกสมรสกับหม่อมสุจาริณี ในปี พ.ศ. 2537 และ ในปี พ.ศ. 2539

ได้ทรงประกาศหย่าขาดจากหม่อมสุจาริณี และถอดถอนฐานันดรศักดิ์พระโอรสทั้ง 4 พระองค์ ซึ่งขณะนั้น กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักร ได้แก่ 1.หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ท่านอ้วน)
ประสูติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522 (ปัจจุบัน คือ คุณจุฑาวัชร วิวัชรวงศ์) 2.หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านอ้น) ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม

พ.ศ. 2524 (ปัจจุบัน คือ คุณวัชร วิวัชรวงศ์ ) 3.หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล (ท่านอ่อง) ประสูติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 (ปัจจุบัน คือ คุณจักรี วิวัชรวงศ์ )
4.หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ท่านอิน) ประสูติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (ปัจจุบัน คือ คุณวัชรวีร์ วิวัชรวงศ์ ) 5.หม่อมเจ้าหญิงบุษย์น้ำเพชร มหิดล

(หรือ หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล) ปัจจุบันทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในปี พ.ศ. 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร อภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และมีพระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ซึ่งประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ถูกถอดถอนออกจากฐานันดรศักดิ์
มาเป็นท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงใช้ชีวิตร่วมกับพลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา

ซึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาฯ ให้ประกาศ ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อุยธยา ถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณี
โดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

MJqx39.jpeg
MJqdXP.jpeg

MJqtzn.jpeg
MJq1nW.jpeg
MJq9aS.jpeg
MJq3OQ.jpeg
MJqWEI.jpeg
MJOoP2.md.jpeg
MJODm1.md.jpeg
MJOP3y.md.jpeg
MJOsbD.md.jpeg
MJO2p9.md.jpeg
MJOu4J.md.jpeg
MJO6Qb.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *