เปิดร้าน ‘หมิว ลลิตา’ ขายเบเกอรี่อยู่กับลูก 2 หลังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

เปิดร้าน ‘หมิว ลลิตา’ ขายเบเกอรี่อยู่กับลูก 2 หลังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

เชื่อว่าหลายคนค ง รู้ จั ก กั น ดี สำ ห รั บ นั ก แ ส ด ง ชื่ อดังอย่าง หมิว ลลิตา ปัญโญภาส
ลูกสาวของนักแสดงอาวุโสอย่างคุณแม่จารุวรรณ ปัญโญภาส ซึ่งต้องบอกเลยว่า หมิว ลลิตา เอง
ไ ด้ ห่า ง ห  าย ไ ป จ า ก วง ก า ร บันเทิงพักใหญ่ก่อนกลับมาเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งในบทบาท
ของ มธุสร จากละครเรื่อง ล่า แล ะ เ ป็ น ที่ ทร  าบ กั  น ดีว่ า ท า ง ด้ า น หมิว ลลิตา และ ก้อง นรบดี
ได้มีลูกชายด้วยกัน 2 คนได้แก่ น้องแพลงต้อน ศศิเดช ศศิประภา ลูกชายคนโตและ น้องอีตั้น
ศักดิเดช ศศิประภา ลูกชา ย ค น ที่ ส อ ง   ภา ย ห ลั ง หมิว ลลิตา และ ก้อง นรบดี ก็ได้ตัดสินใจ
จดทะเบียนหย่ากันหลังแต่ ง ง า น ใ ช้ ชี วิต  คู่ร่  ว มกั น ม า น า น ถึ ง 15 ปี

ล่าสุดต้องบอกเลยว่าสวนกระแสสังคมสุดๆเมื่อทางด้าน หมิว ลลิตา ได้เปิดร้านกาแฟ
Baking Playground at Beachให้กับลูกชายคนโต น้องอีตั้น ซึ่งหากแฟนๆคนใดที่สนใจร้าน
ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งงานนี้ทางด้านเพื่อนร่วมวงการอย่าง แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช
ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่า เ มื่ อ คุ ณ ล ลิต าเ ปิ ดร้ า น เ บ เ ก อรี่และโรงแรมสุดน่ารักแถวชะอำ
แฟนคลับอย่างเราก็ต้องตามมาอุดหนุนนะคะขนมคุณเค้าอร่อยมากทุกชนิด รับประกันโดยคุณหมีผู้มี
จิตวิญญาณและ skills การทำขนมแบบมหัศจรรย์!ขอแนะนำ ทุ ก ค นใ ห้ แ ว ะ ม า น ะ  ค ะ สถานที่
น่ารักเก๋มาก ขนมอร่อยเหาะ ที่ สำ คั ญ เ จ้ าข อ งแ ล ะ เ ช ฟ Michelin น่ารักสุดกำลังค่ะ @bakingplayground @sorasax

dW8sCBz.jpeg
dW8slsJ.jpeg
dW8sATf.jpeg
dW8sPja.jpeg
dW8sr70.jpeg
dW8s8cu.jpeg
dW8sH2Z.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *