โมเม้นต์น่ารัก ‘สายฟ้า-แอบิเกล’ อุดหนุนห่อหมก ‘ม้า อรนภา’

หลานๆไม่เคยลืมยาย
โมเม้นต์น่ารัก ‘สายฟ้า-แอบิเกล’ อุดหนุนห่อหมก ‘ม้า อรนภา’ เห็นแล้วอบอุ่น

เรียกได้ว่าทำเอ็นดูกันทั้งโซเชียล เมื่อนักเเสดง พิธีกรดัง “ชมพู่ อารยา” นั้นได้คลอดลูกสาว “น้องแอบิเกล” ทายาทหมื่นล้านคนที่ 3 ท่ามกลางคนบันเทิงเเละชาวเน็ตที่เข้ามาเเสดงความยินดีอย่างมากมาย
เเละปัจจุบัน “น็อต วิศรุต” ได้แต่งงานกับ “ชมพู่ อารยา” เเละมีโซ่ทองคล้องใจเป็นทายาทหมื่นล้าน 3 คน ​โดยตั้งชื่อว่า “น้องสายฟ้า-น้องพายุ เเละ น้องแอบิเกล”

เเละต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่อบอุ่น เมื่อ ม้าอรนภา เจอหลานสาวหมื่นล้าน “น้องแอบิเกล” ทายาทคนที่ 3 “ชมพู่ อารยา” เป็นครั้งแรก
โดยงานนี้ ม้าอรนภา ก็ได้โพสต์ระบุความว่า “หลานมาหายาย ยายคิดถึงมาก แต่หลานเอบิเกล เจอครั้งแรกยังไม่ชินกัน
เลยร้องเลย ขอบคุณชมพู่ ที่มาอุดหนุนคุณแม่ พรุ่งนี้จันทร์ที่3 ห่อหมกแม่คุณม้ายังอยู่ที่ K village ตั้งแต่11โมง

ม้าอรนภา คิดถึงวงการมั้ย อยากกลับมาวงการบันเทิงมั้ย?: ต้องถามกลับว่าวงการบันเทิงคิดถึงดิฉันมั้ย เพราะอาชีพอย่างเรา ต้องรอให้เขาเรียก
ดิฉันของานคนไม่เป็นนะ ตั้งแต่อยู่มา แต่ทำเต็มที่สุดความสามารถให้คนเห็น แล้วให้เขาเรียกเราไป ถ้าเขากริ๊งมา 4 ปีแล้วนะ ก็น่าจะไปได้นะ

คุณแม่เอาแบรนด์เนมหลักเป็นแสน เป็นหมื่น มาขายหลักพัน : “พอหลังจากนั้นเราก็หยุดไป เพราะด้วยเศรษฐกิจการหาโฆษณามันก็ลดน้อยถอยลง
เราก็เลยหยุดไปตั้งแต่มีโควิด พอมาปลดล็อกครั้งแรกเราก็เลยคิดว่าเรามาทำปัดฝุ่นกันใหม่ เราก็เริ่มกลับมาทำคอนเทนต์กันใหม่ แต่คอนเทนต์มันยังไม่ออก

เ ร า ก็  เ ล ย ทำ ไ ล ฟ์  ข า ย ข อ ง กั น ดี ก ว่ า    พ อ เ ร า เ ริ่ ม ปั๊ บ  เ ร า ก็ ยั ง ห า ลู ก ค้ า ไ ม่ ไ ด้   จ ะ ข า ย อ ะ ไ ร ดี   พี่ เ ค ย เ อ า เ สื้ อ ผ้ า ไ ป ข า ย   ส า เ ห ตุ เ พ ร า ะ ว่ า ก า ร ป ล ด ล็ อ ก ค รั้ ง ที่  1
ท า ง ห้ า ง  แ ห่ ง นึ ง เ ข า  ใ ห้ พื้ น ที่ กั บ ค น ใ น ว ง ก า ร แ ฟ ชั่ น ใ ห้ เ อ า  ข อ ง ไ ป ข  า ย โ ด ย ที่ ไ ม่ คิ ด  ค่ า เ ช่ า  แ ล้ ว มี น้ อ ง ค น นึ ง เ ข า เ อ า ไ ป ข า ย
ฉั น บ อ ก ว่ า ฉั  น มี เ สื้ อ ผ้ า เ ย อ ะ ม  า ก ใ ส่ ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้ แ ล้  ว บ า ง ที มั น ก็ เ บื่ อ แ ล้ ว ก็ ข า  ย ตั ว ล ะ   5 0 0 -1 0 0 0 -1 5 0 0  จ า ก ตั ว ล ะ   4 – 5 ห มื่ น ”

dWm0EZV.jpeg
dWm0byS.jpeg

dWm0ojg.jpeg
dWm0sU1.jpeg

dWm0u0D.jpeg
dWm0nsJ.jpeg
dWm0ryb.jpeg
dWm0HTf.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *