อาณาจักร ‘พิษณุ นิลกลัด’ โผล่อยู่เมืองนอก ใช้ชีวิตบั้นปลายแบบนี้ในวัย 69

อาณาจักร ‘พิษณุ นิลกลัด’ โผล่อยู่เมืองนอก ใช้ชีวิตบั้นปลายแบบนี้ในวัย 69

เป็นปรากฏการณ์ยักษ์ย้ายที่มี 2 ความหมาย ประการแรก ยักษ์อันหมายถึงตัวคุณพิศณุ นิลกลัด (พิษณุ นิลกลัด)
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำช่อง 7 สี ย้ายมาช่อง 3 พร้อมกับรายการข่าวนอกลู่ที่ออ กอ า ก า ศ ท า ง ช่ อ ง 3 ทันทีเมื่อ
วันที่ 1 ม.ค 56 ที่ผ่านมา สร้างความสั่นสะเทือนแกมสงสัยให้กับวงการสื่อมวลชนม า ก ม า ย ว่ า เ บื้ อ ง ห น้ า เ บื้ อ ง ห ลังมี
อะไรเกิดอะไรขึ้นกับยักษ์ตนนี้ จนมีโอกาสได้พูดคุย พิศณุ นิลกลัด พิธีกร คอลัมนิสต์ นักพากย์กีฬา นักวิเคราะห์การเมือง
มากความสามารถกับบทสัมภาษณ์ที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นครั้งแรกตอบคำถามมากมายกับปรากฏการณ์ยักษ์ย้าย 2 นัย
ยักษ์ย้าย ยักย้าย ว่า เบื้องหลังมีอะไร ม า ก ก ว่ า ต า เ ห็น ม า  กม า ย จ ริ ง ๆ !

Q : จำวันที่ตัดสินใจลาออกได้ไหมรู้สึกอย่างไร ดีใจหรือว่าตรงกันข้าม รู้สึกใจหายเหมือนกันครับ เพราะผมทำงานที่ช่อง 7
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 ก็คิดอยู่นานมาตัดสินใจจริงๆ 2-3 เดือน หลังจากจบกีฬาโอลิมปิกก็คิดและบอกตัวเองว่าเราต้องย้าย
และสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือ ไม่ว่าใครถามว่าทำไมต้องย้าย ผมก็ไม่อยากจ ะ พูด  เพ ร า ะ อ ย่ า ง ที่ บ อ ก ผม อ ยู่ ช่ อ ง 7 มานานมาก
คือใจก็คิดอยากจะมองไปข้างหน้าอย่างเดียว ข้างหลังก็ปล่อยให้มันเป็นความทรงจำ แต่ที่คิดถึงมากที่สุดในการลาออก
ครั้งนี้ก็คือ พนักงานในบริษัท ซึ่งเขาฝากชีวิตไว้กับเราว่าเขาจะต้องมีความมั่นคง และปลอดภัยอยู่อย่างเดียว เป็นเรื่องนี้ล้วนๆ
ไม่มีเรื่องที่คิดว่าจะลาออกมาเพื่อส่วนตัวเลย เพราะผมมีลูกอยู่คนเดียวเขาก็โตอายุ 35 ปีแล้ว มีภรรยาคนเดียว มันก็ไม่ต้อง
มีอะไรที่จะต้องแสวงหา ชีวิตก็โอเคแล้ว และทันทีที่ผมเจรจากับ บีอีซี เทโร ได้ ผมก็ส าม า ร ถ ม อ ง ถึ ง อ น า ค ต ไ ด้ ว่ า
ลูกทีมลูกน้องผม ทุกคนปลอดภัย Q : คุณกำลังจะบอกว่าไม่มีมือที่สามมาเป็นตัวประสานดีลสะเทือนวงการทีวีในครั้งนี้
ไม่มีแน่นอน ไม่มีแม้แต่นิดเดียว ผมพูดได้เลย คุณไบรอัน อย่างที่บอกเจอกันมานาน เรียนตรงๆ คือว่า คุณไบรอันบอกว่า
“เมื่อไหร่ จะมาช่วยทำงาน” ก็คุยกันแค่นี้ พูดทีเล่นทีจริง ไม่ได้จริงจังอะไร แต่ว่า การที่ต้องตัดสินใจก็คือเรื่องอนาคต
ของลูกทีม นั่นเป็นเรื่องเดียว และ ถ า มว่ า อ ะ ไ ร คื อ ปั ญ ห า ที่ ทำ ใ ห้เ กิ ด เ รื่ อ ง นี้  ก็คือเรื่องความมั่นคง

dWefNBf.webp
dWefcBP.jpeg

dWefk7z.jpeg
dWef3c8.jpeg
dWef92R.jpeg
dWefTF0.jpeg
dWefwTu.jpeg

dWeff8q.jpeg
dWefBUa.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *