เปิดภาพ ‘ปลื้มจิตร์ ถินขาว’ น้อยคนเคยเห็น ขนตางอน-ผมยาวสลวย

เปิดภาพ ‘ปลื้มจิตร์ ถินขาว’ น้อยคนเคยเห็น ขนตางอน-ผมยาวสลวย

หากเอ่ยชื่อ หน่อง ปลื้มจิตร์ ถินขาว และ กัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ เชื่อว่า ห ล า ยค  นจ ะ ต้ อ ง รู้ จั ก เ พ ร าะ
ทั้งคู่เป็นคู่ซี้ดีกรีนักตบทีมชาติ ที่นำความ สา ม า ร ถ ไ ป ส ร้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ กั บประเทศไทยมาแล้วในหลายรายการแข่งขัน
ซึ่งหน่องเป็นสาวเท่ที่เนื้อหอมสุด ๆ มักจะมีภาพคู่กับผู้หญิงออกมาให้เห็นเป็นระยะ ๆ จนหลายคนอดสงสัยว่า
หน่องนั้นชอบเพศไหน ส่วนกัปตันกิ๊ฟก็เพิ่งควงแฟนหนุ่ม เ ข้ า พิ ธี วิ ว า ห์ ไ ป เ มื่ อ เดื อ น พ ฤ ษ ภ าคม 2560 นั่นเอง

(4 มกราคม 2561) กัปตันกิ๊ฟ และหน่อง ได้มาเปิดใจให้ล้วงลึก เ รื่ อ ง หั ว ใ จ แ บ บ ที่ ไม่ เ ค ย พู ดที่ไหนมาก่อน
ในรายการ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ซึ่งใครจะรู้ว่า กัปตันกิ๊ฟเ ค  ย เป็ น ผู้ ห ญิ ง เ พ ล ย์บ  อย ม า ก่ อ น และแฟนคนแรก
ของหน่องนั้นเป็นทอม แถมยังขอให้หน่องเป็นผู้หญิงอีกด้วย !! โดยกัปตันกิ๊ฟ บอกว่า “จริง ๆ ก็เคยคุยเรื่อง
ความรักมาบ้าง แต่มารายการนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เล่าทั้งหมด ยอมรับว่าเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงเพลย์บอยจีบผู้ชายก่อน
ซึ่งเป็นแฟนคนแรกที่คบกันถึง 13 ปี แต่ก็มีอันต้องเลิกกัน ส่วนกับสามีคนปัจจุบันเป็นรุ่นน้องซึ่งเขาก็ไม่ได้มาจีบเรา
ก่อนนะ ด้วยความที่เป็นนักกีฬาเหมือนกันมีเหตุให้ได้ใกล้ชิดกัน จากตอนแรกที่ไม่ได้คิดอะไร แต่พอห่างกันเพราะเรา
ไปเก็บตัวที่จีนทำให้รู้ใจตัวเอง ก็เลยไปสารภาพกับเขาก่อน กับความรักครั้งนี้ทำให้เราหวานขึ้นเวลาคุยโทรศัพท์กันก็
จะมีเสียงที่ห้าเสียงที่หกตลอดเวลา ความรักครั้งนี้หน่องเขาก็อยู่กับเราตลอดเวลานะ ปรึกษาเขาตลอดไปฮันนีมูนเค้ายังไปด้วยเลย”
ส่วนหน่อง ก็เผยถึงเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้ว่าเธอนั้นชอบเพศไหนว่า “มีคนถามมาเยอะมากว่าจริง ๆ แล้วเราเป็น
เพศไหน หน่องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็น “ผู้หญิง” ค่ะ แต่ถ้าถามว่ า ช อ บ ผู้ ห ญิ ง  หรื อ ผู้ ช า ย ไ ด้ ห ม ด นะคะ
เพียงแต่ตอนนี้ความรักของเราเป็นผู้หญิง เพราะว่ายังไม่มีผู้ชายคนไหนเข้ามาทำให้เราหวั่นไหว แฟนคนแรกของเรา
ก็เป็นทอมค่ะ แล้วเขายังขอให้เราเป็นผู้หญิงให้เขาด้วย ตอนนั้นก็งงตัวเองอยู่เหมือนกัน แต่ด้วยความรักเราก็ยอมนะ
แต่งตัวเป็นผู้หญิงมากขึ้น แต่งหน้าบ้างอะไรบ้าง แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตัวเรา เราไ ม่ ไ ด้ ช อ บ แบบนั้นก็เลยต้องเลิกกัน
เป็นการอกหักครั้งแรกในชีวิตของเรา”

dd7Ystq.jpeg
dd7YEBy.jpeg
dd7YbH9.jpeg
dd7Yl7J.jpeg
dd7YOqD.webp
dd7YCG8.jpeg
dd7Y6fR.jpeg
dd7Y2oz.jpeg
dd7Yogb.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *