รู้จัก ‘สส.นพดล’ พรรคชาติไทยพัฒนา โหวตเห็นชอบ ‘พิธา’ เป็นนายกฯ

อึ้ง ‘สส.นพดล’ พรรคชาติไทยพัฒนา โหวตเห็นชอบ ‘พิธา’ เป็นนายกฯ

เมื่อเวลาประมาณ 15.50 น. ที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังการอภิปรายคุณสมบัติของผู้ที่ถูก
เสนอชื่อเป็นนายกฯเสร็จสิ้น โดยใช้เวลาในการอภิปรายไม่ครบ 6 ชม. ตามที่กำหนดไว้ โดยบรรยากาศในการอภิปรายถือว่าเป็นไป

ได้ด้วยดี และขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่ให้ความวันนี้ จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ ได้เปิดให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้
ถูกเสนอเพียง 1 คนคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โดยจะให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคณะกรรมการนับคะแนนโดยเป็นสมาชิกรัฐสภา

6 คน ขั้นตอนการลงมติจะขานชื่อโดยเปิดเผยและเรียงลำดับตามตัวอักษร จากนั้นประธานให้นับองค์ประชุม โดยจำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 646 คน ปรากฎว่า นายนพดล มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี ชาติไทยพัฒนา ได้โหวต “เห็นชอบ” สร้างความประหลาดใจ
ให้กับผู้ที่ติดตามการประชุมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการโหวตที่สวนมติพรรคนพดล มาตรศรี ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดสุพรรณบุรี 2 สมัย ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา และเป็นกรรมการบริหารพรรค
ชาติไทยพัฒนา นพดล มาตรศรี เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด และเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายนพดล เป็นนักการเมืองที่เป็นคนสนิทของ บรรหาร ศิลปอาชา กระทั่งในปี 2551 พรรคชาติไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค และตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค จึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายนพดลจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม
พรรคชาติไทยพัฒนา และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป

พ.ศ. 2554 นพดลได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสมัยที่ 2 และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 ของพรรคชาติไทยพัฒนา และได้รับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยที่ 3 นายนพดล ได้รับเลือกในการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นกรรมการบริหารพรรค ประวัติ นายนพดล มาตรศรี ชื่อเล่น กิมเลี้ยง เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2509

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนอู่ทอง ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปศาสตร์) และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมรสกับนางวาสนา มาตรศรี

MZb72Z.md.jpeg
MZbSyI.md.jpeg
MZbzTP.md.jpeg

MZb4lt.md.jpeg
MZbNve.md.jpeg
MZbfBl.md.jpeg
MZbhqk.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *