เปิดคำพูด ‘ทิม พิธา’ ถูกถามเป็นว่าที่อะไรในบ้านของ ‘แอฟ ทักษอร’

เปิดคำพูด ‘ทิม พิธา’ ถูกถามเป็นว่าที่อะไรในบ้านของ ‘แอฟ ทักษอร’

ทิม พิธา ยิ้มออกอาการเขินเบาๆ หลังถูกถา มเ ป็ น ว่ า ที่ อ ะ ไ ร  ใน บ้  าน ข อ ง น า งเอกสาว แอฟ-ทักษอร
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึง กรณีที่คุณ แม่ บุ ญ ธ ร ร ม ข อ ง
นางเอกสาว แอฟ ทักษอร โพสต์ภาพ นายพิธา และ นนกุล แล้วระบุ ว่า เ  ป็น ตำ แ  ห น่ง ว่ า ที่  เปิดผู้สื่อ
ข่าวถามว่า “ว่าที่ที่ว่า” คือว่าที่อะไรนายพิธา หัวเราะเอามือทาบอก พร้อมถามกลับว่าจะเปลี่ยนอารมณ์
ขนาดนี้เลยเหรอ ก่อนระบุว่า ตนยั ง ไ ม่ เ ห็ น โพ ส ต์  ยังไม่แน่ใจ ยังไม่เห็นโพสต์ เลยไม่กล้าแสดงความเห็น
ตนก็โฟกัสแค่การให้กำลังใจและแสดงความเสียใจกับครอบครัวมากกว่า ยังไม่ แ น่ ใ จ ก่อ น แ ส ด ง สี ห น้ า แดง
และเขิน บอกว่าเมื่อวานก็กลับมาแล้วลูกเข้านอน ยังไม่ได้ติดตามอะไร เมื่อถ ามย้ำว่าจะไม่ได้เป็นว่าที่อะไรใช่
หรือไม่ นายพิธา ยิ้มและกล่า ว ว่ า เป็ น เ พื่ อ น กั น เ ห มื อ น เ ดิ มค รั บ

ddhLHp1.jpeg
ddhL8b2.jpeg
ddhLX4y.jpeg
ddhLaQD.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *