‘หนูแหม่ม’ ไม่ได้พรากลูกใครมาเลี้ยง ‘น้องแอลลี่’ หนัก 20 กิโล

ไม่ได้พรากลูกใครมาเลี้ยง
‘น้องแอลลี่’ ลูกสาว ‘หนูแหม่ม’ โตไวขี่หลังแม่หนัก 20 กิโล

หลังจากที่ “หนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา” และ “บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์” สามี รับอุปการะ “น้องแอลลี่-น้องจิ๊กซอว์” เป็นลูกบุญธรรม
เพื่อเติมเต็มชีวิตคู่ ล่าสุดหนูแหม่มได้เปิดใจว่าพัฒนาการลูกๆ เป็นไปตามวัย โดยเฉพาะแอลลี่ที่เลี้ยงง่าย ถึงขั้นบ๊อบบี้หวงลูก ต้องนั่งเฝ้าทุกวัน
“แอลลี่พัฒนาการตามวัย ตอนนี้พวกเราหาโรงเรียนแล้วว่าเราอยากเข้าโรงเรียนนี้นะ แอลลี่เลี้ยงง่าย บ๊อบบี้เขาเห็นลูกคนอื่นเลี้ยงยาก
เขาก็กลัวว่าลูกเราจะเลี้ยงยาก แต่พอมาเจอแอลลี่ เขาเลี้ยงง่ายมาก เขาหวงลูกมาก เขานั่งเฝ้าทุกวันเลย เพราะว่าหนูแหม่มออกไปทำงานตอนเช้า
เขาก็อยู่กับลูก ซึ่งตอนนี้แอลลี่เขาก็ฟังคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษจากบ๊อบบี้ออกทุกคำ ส่วนจิ๊กซอว์ก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ชุมพร เรามีหน้าที่ซัปพอร์ตทุกอย่างที่เหมาะกับน้อง

ตอนนี้เขาเล่านิทานเก่งมาก เขาประกวดเล่านิทาน 6 โรงเรียนในชุมชนเขา เขาชนะที่ 1 ตอนนี้ก็ไปประกวดที่สตูล หลังจากนั้น เขาก็จะแข่งที่เมืองทอง ตอนนี้เป้าหมายของเขาคือมาแข่งที่เมืองทองเพื่อที่จะได้มาเจอกับแม่หนูแหม่ม”
ไม่กล้าคิดอยากมีลูกเพิ่มอีกคน แต่เคยแย็ปถามสามี ขอผู้ชายเพิ่มอีกคนได้ไหม“ไม่กล้าคิด กลัวใจตัวเองมาก

ถามว่าอยากมีไหม คือไม่รู้เพราะว่าอันนี้มาแบบบุญสัมพันธ์มากเลย ไม่รู้มาในแนวไหน ถ้ามาก็คงเป็นแนวสนับสนุนอุปการะ
จริงๆ ก็มีแอบถามบ๊อบบี้ว่า ถ้ามาอีกสักคนรับไหวไหม อยากได้ผู้ชายไหม บ๊อบบี้บอกว่าแหม่ม อย่าเพิ่งได้ไหม เขาบอกว่าผมยังไม่มีใจรักใครได้อีกเลย เพราะว่าผมรักแอลลี่มาก
ถามว่ามีคนไดเร็กต์มาไหม ว่าอยากให้หนูแหม่มช่วยอุปการะลูกๆ มีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เข้าไปอ่าน ไม่กล้าเข้าไปอ่านด้วย กลัวใจตัวเองค่ะ”

โดย แหม่ม เปิดเผยว่า ที่มาของน้องแอลลี่มันคือ destiny มันคือบุพเพสันนิวาส มันคือธรรมะจัดสรร หลายคนมักจะคิดว่าเราสองคนเจ็บปวดกับการไม่มีลูก
เราไม่ได้เจ็บปวด และแอลลี่ไม่ได้มาทดแทนความเจ็บปวด มันคนละสตอรี่ ส่วนแอลลี่มายังไ
คือแม่แอลลี่ชื่อน้องโซ เขาทำงานที่บ้านเรา เป็นเด็กดีเด็กน่ารัก อยู่กับเรามานานจนมองว่าเป็นญาติไปแล้ว

ส่วนคำถามที่เจอแรง ๆ อย่าง หน้าน้องแอลลี่เหมือน บ๊อบบี้ มาก แอบไปมีอะไรกับลูกน้องหรือเปล่า หรือ แหม่มไปฝากท้องหรือเปล่า
ซึ่ ง แ ห ม่ ม  ก็ บ อ ก ว่ า   คำ ถ า ม นี้ ถ า ม เ บ า   ๆ   ก็ เ จ็ บ ม า ก เ ล ย   แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก ก ร ณี   อี ก ทั้ ง ยั ง ถ า ม คุ ณ ส า มี ด้ ว ย ว่ า ก ลั ว กั บ คำ ถ า มนี้ไหม ซึ่งบ๊อบบี้ก็ตอบทันทีว่า ไม่กลัว
เ พ ร า ะ เ ร า รู้ ใ น ใ จ   1 0 0   เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์   1 , 0 0 0   เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์   มั น ไ ม่ ใ ช่   เ ร า ไ ม่ มี อ ะ ไ ร กั บ แ ม่ โ ซ
แ ล ะ ยั ง พู ด ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น ที่ ค น ส  ง สั ย ว่ า แ ห ม่ ม ไ ป ท้ อ ง ต อ น ไ  ห น ท้ อ ง กั บ ใ ค ร  แ ห ม่ ม  ถึ ง กั บ บ อ ก ต อ น นี้  ม ด ลู ก เ ล็ ก นิ ด เ ดี ย ว จ ะ เ อ า ไ ข่ ที่ ไ ห น ไ ด้

ddKgZwa.jpeg
ddKg1Mf.jpeg
ddKgcDq.jpeg

ddKggLz.jpeg
ddKgxER.jpeg

ddKgPEv.jpeg
ddKgj1t.jpeg
ddKgEuI.jpeg
ddKgOMP.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *