‘ซูซี่ สุษิรา’ คล้ายตัวจริง ‘ท้าวทองกีบม้า’ สะดุดตาในละคร

พัฒนาการความสวย ‘ท้าวทองกีบม้า’
เปิดภาพ ‘ซูซี่ สุษิรา’ คล้ายตัวจริง สวยสะดุดตาในละคร ‘พรหมลิขิต’

เรียกได้ว่าสุดปังตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศ สำหรับละคร “พรหมลิขิต” ภาคต่อของละครสุดฮิตขวัญใจคนไทยและเอเชีย อย่าง “บุพเพสันนิวาส”
ที่ทำกระแสออเจ้าโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง และล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา ก็ได้ออกอากาศตอนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในเนื้อเรื่องของตอนแรกนั้น ได้เปิดเผยถึงชีวิตบางส่วนของ “ท้าวทองกีบม้า” หรือชื่อของเธอคือ มารีอา กียูมาร์ ดึ ปีญา
แต่มักเป็นที่รู้จักในชื่อ มารี กีมาร์ (ฝรั่งเศส: Marie Guimar) เป็นภริยาของพระยาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน)
ขุนนางกรีกที่รับราชการในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และในละครดังกล่าวนั้น เธอยังได้เป็นเพื่อนกับนางเอก
แต่ชีวิตกลับพลิกผันจนมีการกล่าวว่า ชีวิตที่เธอตกระกำลำบาก แต่นางเอกกลับบอกว่า “จบสวย”

โดย “ซูซี่ สุษิรา” ก็ไม่เคยปิดปังว่าทำอะไรมาบ้าง แต่ที่เห็นได้ชัดเลย เธอมีเรียวปากที่สวยอวบอิ่มขึ้น ตามสไตล์สาวสายฝอ ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มมีเสน่ห์
ส่วนรูปร่างนั้น ดูแลตัวเองได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในชุดไทย ชุดออกกำลังกาย หรือชุดใดๆ ก็มาพร้อมความเป๊ะทุกส่วน
“ซูซี่ สุษิรา” ในอดีต และปัจจุบัน จะมาพร้อมพัฒนาการที่พุ่งขึ้นแค่ไหน มาซูมกัน

ประวัติท้าวทองกีบม้าแม่มะลิ หรือ ท้าวทองกีบม้า มีชื่อเสียงจากการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องเครื่องต้นวิเสทในราชสำนักอยุธยา
ซึ่งเธอได้ประดิษฐ์ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารโปรตุเกสจนได้สมญาว่าเป็น “ราชินีแห่งขนมไทย”

ได้สร้างสรรค์ขนมหวานหลายชนิด โดยดัดแปลงมาจากตำรับอาหารโปรตุเกสให้เป็นขนมหวานของไทย โดยผสมผสานความรู้ด้านการทำอาหารที่มีมาแต่เดิม
มารวมเข้ากับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ทั้งยังสอนความรู้ดังกล่าวแก่เหล่าสตรีในบัญชา จนตำรับเป็นที่เผยแพร่โดยทั่วไปและตกทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมโปรตุเกสที่แพร่เข้าสู่สังคมไทย
ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ ท้ า ว ท  อ ง กี บ ม้ า จึ ง ไ ด้ ก า ร ย ก  ย่ อ ง ใ ห้ เ ป็ น   ” ร า  ชิ นี แ ห่ ง ข น ม  ไ ท ย ”   โ ด ย  ข น ม ที่ เ ชื่ อ ว่ า ท้  า ว ท อ ง กี บ ม้ า ไ ด้ ดั ด แ ป ล ง  เ ป็ น ข น ม ห ว า น ข อ ง ไ ท ย นั้ น
ป ร ะ ก อ บ  ด้ ว ย   ท อ ง ม้ ว น ท อ ง ห ยิ บ ท อ ง ห ย อ ด ท อ ง พ ลุ  ทอ ง โ ป  ร่ ง ฝ อ ย ท อ  ง ก ะ ห รี่ ปั๊ บ  ข น ม ห ม้ อ แ ก  ง สั ง ข ย า  ข น ม ผิ ง  สั ม ปั น นี  ข น ม ขิ ง  ข น ม ไ ข่ เ ต่ า  ลู ก ชุ บ

ddq1hbS.jpeg
ddq1f3Q.jpeg

ddq1NeV.jpeg
ddq14PN.jpeg
ddq1zKE.jpeg
ddq10xl.jpeg
ddqwMat.jpeg
ddq1dze.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *