รร. อนุโลมให้ ‘หยก’ เข้าสอบกลางภาคได้แต่ไม่เก็บคะแนน

รร. อนุโลมให้ ‘หยก’ เข้าสอบกลางภาคได้แต่ไม่เก็บคะแนน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘เพจนักเรียนเลว’ โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตสถานการณ์ทางการเรียนของ น.ส.ธนลภย์
หรือ หยก นักเคลื่อนไหวทางการเมือง อายุ 15 ปี ที่ล่าสุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยอมให้ น.ส.ธนลภย์ เข้าสอบมิด

เทอม เพื่อป้องกันเหตุไม่สงบ โดยระบุข้อความว่า “เตรียมพัฒน์ชี้แจง ให้หยกเข้าสอบได้ หวังทุเลามิให้เกิดเหตุไม่สงบก่อนสอบ
เพจนักเรียนเลว ระบุต่อว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค. จินตนา ศรีสารคาม ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่อนหนังสือถึงผู้ปกครอง
แจ้งความก้าวหน้าของกรณีหยก (ฉบับที่ 2) เนื้อความระบุว่า ทางโรงเรียนได้มีการหารือกับหลายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ถึงกรณี

หยก ไปตั้งแต่ 20 มิ.ย. ทว่าเวลาผ่านมาร่วมเดือนยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทางโรงเรียนยืนยันว่าจะเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, ผู้ว่าฯ กทม. และประธานคณะกรรม

มาธิการ วุฒิสภา แต่อาจดำเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่สงบ ซึ่งทำให้นักเรียนเสียสมาธิช่วงสอบ
และคลายความข้องใจของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงอนุญาตให้หยกเข้าสอบได้ และเตรียมข้อมูลด้านการเรียนเพื่อส่งต่อ ทั้งนี้ นักเรียน

ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548แจงหารือผ่านมาเกือบเดือนยังไร้คืบหน้า
ด้านครูของหยกระบุ เข้าสอบได้แต่ไม่เก็บคะแนน เหตุมอบตัวไม่สมบูรณ์” เพจนักเรียนเลว ระบุอีกว่า หนึ่งในกฎเหล่านั้นระบุว่า “การแต่ง

กาย ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วแต่กรณี ถ้าเป็นผู้สมัครสอบต้องแต่งให้สุภาพเรียบร้อยตาม
ประเพณีนิยม” ถ้าการกระทำดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง เมื่อได้สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบ
มีอำนาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบวิชานั้นหรือสั่งไม่ตรวจคำตอบวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบไม่ผ่านเฉพาะวิชาก็ได้

MRshaN.md.jpeg

MRsqnb.md.jpeg
MRsEdf.md.jpeg
MRsOKa.md.jpeg
MRsbPq.md.jpeg

MRs1Kg.md.jpeg
MRsKPW.md.jpeg
MRsZe2.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *