ชื่นชม ‘น้องไบร์ท’ จะแต่งตัวแบบไหนก็ให้เกียรติ ‘ต้องเต’

จะแต่งตัวแบบไหนก็ให้เกียรติแขก
โซเชียลชื่นชม ‘น้องไบร์ท’ สัมภาษณ์ ‘ต้องเต’ ผู้กำกับ 500 ล้าน

คนทั้งประเทศต่างชื่นชมผู้กำกับ “ต้องเต-ธิติ ศรีนวล” ที่ผลิตภาพยนตร์ไทยออกมาได้ดีมากๆอย่างเรื่อง สั ป เ ห ร่ อ จนรายได้ทั่วประเทศล่าสุด ทะลุ 400 ล้านบาทแล้ว
ล่าสุดสาวไบรท์ได้โพสต์อินสตราแกรมส่วนตัว @bright_ch3 เผยภาพคู่กับหนุ่มต้องเต ทำท่า 500 สื่อว่ายอดรายได้ทะลุ 500 ล้านบาท
พร้อมแคปชั่นระบุว่า “ไปดู “สัปเหร่อ” มาแล้วค่ะ 🙂 ง่ายๆ ซื่อๆ แต่กินใจ ให้ข้อคิด ชื่นชมผู้กำกับ
@tongte_thiti และนักแสดงทุกคนมากๆ ..ไม่แปลกใจถ้าความจริงใจที่มอบให้ผู้ชมจะทำให้หนังเรื่องนี้เดินทางสู่ 500 ล้าน

ท่ามกลางชาวเน็ตแสดงความยินดีกับหนุ่มต้องเตและทีมงาน พร้อมทั้งชื่นชมสาวไบรท์และพี่สรยุทธ ที่ให้เกียรติหนุ่มต้องเตอย่างมาก
สำหรับต้องเต ธิติ ศรีนวล นักแสดงและผู้กำกับชายชาวไทย เกิดวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2539 เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงภาพยนตร์ ผู้บ่าวไทบ้าน
ต่อมาต้องเตก็เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการแสดงเป็นพระเอกมิวสิควีดีโอเพลง ไส่ว่าสิบ่ถิ่ม ของศิลปิน ก้อง ห้วยไร่ ซึ่งมียอดวิวทะลุ 200 ล้านวิว

นอกจากผลงานการแสดงในภาพยนตร์จักรวาสล ไทบ้านแล้ว ต้องเตยังมีความสามารถในการเป็นผู้กำกับ โดยเขาได้กำกับมิวสิควีดีโอเพลงดังมากแล้ว
ห ล า ย ต่ อ ห ล า ย เ พ ล ง  อ า ทิ  เ พ ล ง ลู ก ส บ าย ดี    ศิ ล ปิ ล ก้ อ ง   ห้ ว ย ไ ร่   X   ฐ า   ข นิ ษ   ,   เ พ ล ง มี ผั ว อ้ า ย ก ะ ฮั ก   ศิ ล ปิ ล   เ บิ้ ล   ป ทุ ม ร า ช   ,   เ พ ล ง ไ อ้ ส อ ง  ศิ ล ปิ ล   T a i t o s m i tH   F e a t.
เ บ น   ช ล า ทิ ศ   ,  เ พ ล ง ข วั ญ เ อ ย ข วั ญ ม  า  ศิ  ล ปิ ล   ป า ล์ ม มี่   แ ล ะ   เ พ ล ง อ ภิ สิ ท ธิ์ ช น   ศิ ล ปิ ล   C o c k t a i l   แ ล ะ ผ ล ง า น ก า ร  กำ กั บ ล่ า สุ ด ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง ล่ า สุ ด กั บ ภ า พ ย น ต ร์ เ รื่ อ ง  สั ป เ ห ร่ อ

ddb9wEb.jpeg
ddb9SES.jpeg
ddb97hQ.jpeg
ddb9YVn.jpeg

ddb9cRq.jpeg
ddb9ZYa.jpeg
ddb91Xf.jpeg
ddb99L9.jpeg
ddb9NRW.jpeg
ddb9kwy.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *