บ้านหลังโต ‘เจนนี่-อั๋น’ สร้างเนื้อสร้างตัวที่อเมริกาจนร่ำรวย

สร้างเนื้อสร้างตัวที่อเมริกา
บ้านหลังโต ‘เจนนี่-อั๋น’ ทำธุรกิจเลี้ยงลูก 3 คนได้อยู่สุขสบาย

ก่อนหน้านี้ “อั๋น-ศราวุธ” ควงแฟนสาว “เจนนี่-เจนนิเฟอร์” ขอสร้างเนื้อสร้างตัวปูทางอนาคต รอให้ธุรกิจมั่นคงกว่านี้ก่อน ผู้ใหญ่เข้าใจรับรู้เสมอว่าทำอะไร แย้มเตรียมลงขันเปิดร้านข้าวมันไก่ที่อเมริกา
ธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงบ้าง? “ก็เรื่อยๆ โอเคครับ ร้านไวน์ รีพับบลิค” มีดาราไปอุดหนุนแน่นตลอดเวลาเลยไหม? “ต่างชาติด้วยครับ ต่างชาติก็เยอะครับ”

จะเพิ่มสาขาไหม? “ก็มีเปิดครับ เคยคุยกับเพื่อนไว้จะไปเปิดร้านที่อเมริกาตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของต่อรองค่า เช่าเท่านั้นเองครับ”
ต้องบินไปดูไหม? “ก็หลักๆ อาจจะไปดูแว๊บนึง แต่ว่าคนรันจริงๆ ก็อาจจะเป็นเพื่อนครับ” เงินลงทุนต้องเตรียมมากแค่ไหน? “โหย ไม่เยอะหรอกครับ เขาแบ่งให้ผมไม่เยอะ
หุ้นก็คงไม่เยอะมาก” เจนนี่ “แชร์กันๆ” อั๋น “ลองก่อนอย่างนี้ครับ” เรียกว่าถ้าธุรกิจเข้าทางก็แต่งปีหน้าแน่นอน? อั๋น “แน่นอนครับ ก็มาอุดหนุนกันเยอะๆ ครับ ที่ร้านได้ครับ”

คู่เรามีวิธีดูแลความรักยังไงบ้าง “จริงๆ ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับ เพียงแค่เราให้เกียรติกัน เคารพกัน เชื่อใจกัน
และสำหรับตัวผมเลยก็คือผมปล่อยให้เจนนี่เขามีเวลาเป็นของตัวเอง ผมไม่ใช่คนที่แบบต้องเช็คต้องตามตลอด ผมให้เขามีอิสระบ้างในบางครั้งไม่อยากให้เขาอึดอัดมากเกินไป”
“เวลาเจนนี่อยู่กับเขา ก็จะเป็นตัวของตัวเอง ไม่เคยไปวางกรอบว่าเขาต้องทำยังไง และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทะเลาะกันก็จะพยายามยอมให้กันเสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้”

วันนี้ก็เป็นวันพิเศษของเรา พอจะมีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันบ้างไหม – “ผมจะดูแลเจนนี่ให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตของผมทำได้ครับ”
“อั๋นเขาดูแลเจนนี่มาดีตลอดตั้งแต่วันแรกที่เราคบกัน และตลอดเวลาที่อยู่กับเขาไม่มีวันไหนเลยที่เจนนี่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ
ขอพามาอัปเดตความอบอุ่นและความน่ารักของครอบครัวนี้กันค่ะ ต้องบอกว่าชีวิตในแต่ละสัปดาห์ของเด็ก ๆ นั้นดูน่าสนุกมาก
เ พ ร า ะ พ่ อ อั๋ น กั บ แ ม่ เ จ น นี่ พ า ไ ป เ ส ริ ม ส ร้ า ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ชี วิ ต ให้สัมผัสและใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทั้งพาไปฟาร์ม เล่นกีฬากลางแจ้ง ว่ายน้ำ ออกกำลังกาย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ส นุ ก แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข แ ค่ ไ ห น  ดู ไ ด้ จ า ก ร อ ย ยิ้ ม แ ล ะ เ สี ย ง หั ว เ ร า ะ ข อ ง เ ด็ ก  ๆ ไ ด้ เ ล ย แ ล ะ เ ชื่ อ ค ว า ม พ่ อ อั๋ น กั น แ ม่ เ จ น นี่ ก็ มี ค ว า ม สุ ข ม า ก เ ช่ น กั น
พ อ ไ ด้  เ ห็ น ทั้ ง  3 ส า ว แ บ บ นี้ แ ล้ ว  ห ล า ย ค น ก็  พู ด เ ป็ น เ สี ย ง เ ดี ย ว กั น ว่ า เ ด็ ก ๆ โ ต เ ร็ ว ม า ก แ ป๊ บ เ ดี ย ว จ ะ โ ต เ ป็ น ส า ว กั น ห ม ด แ ล้ ว

dd8nEJq.jpeg
dd8nbhz.jpeg
dd8nPuZ.jpeg
dd8nCwP.jpeg

dd8nsII.jpeg
dd8nj58.jpeg
dd8nlVR.jpeg
dd8nuDt.jpeg
dd8nrhl.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *