ศาลอาญา ฟาด ‘กกต.’ ทำไมเพิ่งพบ ‘พิธา’ ถือหุ้นไอทีวี เคยให้โอกาสชี้แจงหรือไม่

ศาลอาญา ฟาด ‘กกต.’ ทำไมเพิ่งพบ ‘พิธา’ ถือหุ้นไอทีวี เคยให้โอกาสชี้แจงหรือไม่

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ออกหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันอังคาร (8 ส.ค.) ให้ชี้แจงประเด็นต่างๆ
เกี่ยวกับคดีที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถูกกล่าวหาว่าถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ศาลเรียกร้องให้ กกต. ชี้แจงมีทั้งหมดด้วยกัน 8 ข้อ หนึ่งในนั้น คือ การให้ชี้แจงว่าเหตุใดถึงเพิ่งพบว่านายพิธาถือหุ้น บมจ. ไอทีวี
ทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว และการไต่สวนหาข้อเท็จจริงของ กกต. นั้นได้ให้โอกาสนายพิธาชี้แจงหรือไม่ 8 ประเด็นศาลจี้ กกต. ชี้แจง คือ

1. ประวัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งของจำเลยที่ 1-7 และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของจำเลยที่ 8

2. หน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งในการประกาศวันเลือกตั้ง การแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ ออกแบบบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตอบหนังสือคัดค้านการยื่นคำร้องกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ของโจทก์ ฉบับลงวันที่ 26 พ.ค. 2566 หรือไม่

4. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศ และออกแบบบัตรเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วประเทศให้ต่างจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ
หรือไม่ เพราะเหตุใด ผู้ใดเป็นผู้ออกแบบและอนุมัติ และเหตุใดจึงต้องมี การแก้วิธีให้หมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง ให้แตกต่างจากหมาย
เลขพรรคที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นสังกัดอยู่ในแบบ การเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อ

5.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนประชาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด และ ภายหลังการเลือกตั้ง มีวิธีจัดการอย่างไรกับบัตรเลือกตั้งส่วนที่พิมพ์เกิน

6.กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องกล่าวหานายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำนวน 42,000 หุ้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
หรือไม่อย่างไร มีการให้นายพิธา ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใด และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและวินิจฉัยคำร้องนานเท่าใด และได้นำคำสั่งของศาลฎีกา
คดีหมายเลขดำที่ ลต สสข 9/2566 คดีหมายเลขแดงที่ ลด สสข 24/2566 วันที่ 2 พ.ค. 2566 ที่คืนสิทธิผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. ให้แก่นายนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ มาพิจารณา หรือไม่ เพราะเหตุใด

7.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่สมัยและ ในแต่ละสมัยมีการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำนวน 42,000 หุ้น มาก่อนหรือไม่
เหตุใดจึงมาพบภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค. 2566 และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เคยแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบมาก่อนหรือไม่

8.ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครเป็น สส. ในเรื่องเป็นผู้ถือหุ้นสื่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบไปยังนายทะเบียนบริษัทหรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่
เพราะเหตุใด และในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับสมัครเป็น สส. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบ เพราะเหตุใด

คดีนี้เกิดขึ้นจากการยื่นคำร้องของทนายความชื่อนายยงยุทธ เสาแก้วสถิต เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ให้เอาผิด กกต. ในฐานกระทำการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐโดยทุจริตในหลายประเด็น
ตั้งแต่การแบ่งเขตเลือกตั้งและออกแบบบัตรเลือกตั้งที่สร้างความสับสน เรื่อยไปจนถึงการที่ กกต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาก่อนจะรับสมัครแต่กลับปล่อยปละละเลยจนถึงวันเลือกตั้ง

MmZ4uR.md.jpeg
MmZzi8.jpeg
MmZNM0.md.jpeg
MmZfwu.md.jpeg
MmZhDZ.md.jpeg
MmZkJI.md.jpeg
MmZ9hP.md.jpeg
MmZTEt.md.jpeg
MmZtVe.md.jpeg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *