ท่านอ้นวัชรเรศร โพสต์ภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นในวันแม่

กลับไทยโพสต์ล่าสุดในวันแม่!
‘ท่านอ้น’ โพสต์ภาพที่ไม่มีใครเคยเห็น ประชาชนแห่กดหัวใจสนั่น

จากกรณี ท่านอ้นวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก ลั บ ถึ ง เ มื อ ง ไ ท ย เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก

ก็ ไ ด้ รั บ ก า ร ต้ อ น รั บ อ ย่ า ง อ บ อุ่ น จ า ก ค น ไ ท ย เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก โดยในวันแรกหลัง ท่านอ้น เดินทางมาถึงกันเทศไทย ก็ได้ไปเที่ยวรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร

ตระเวนไหว้พระที่ศาลหลักเมือง วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้ว ในพระบรมหาราชวัง อีกด้วย

ล่าสุด ในวันแม่ 12 สิงหาคม 2566 ท่านอ้นวัชรเรศร ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ” Happy Birthday to my Grandmother.
In 1992 I was ordained as a novice monk in order to dedicate the merit to her. In these pictures her and my father are clipping and shaving my head.”

ห ลั ง จ า ก นั้ น ไ ด้ มี ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ม า ก ด หั ว ใ จ แ ล ะ ค อ ม เ ม น ต์ กั น อ ย่ า ง ม า ก ม า ย

ท่านอ้นวัชรเรศร เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตอนสมัยอยู่เมืองไทย โตขึ้นมาในวังเนี่ย ผมไม่เคยนึกเลยว่ามหาดเล็กคนที่มาวันนี้เขาตื่นกี่โมง เขาเหนื่อยไหม เขาง่วงไหม กว่าที่เขาจะยกอาหารมาที่โต๊ะทานข้าวเนี่ย
เขาเดินกี่ก้าว เขาทำช้อนหล่นไหม หรือว่าทหารตำรวจที่เดินเป็นอารักขาเนี่ย เขาต้องมาถึงที่ทำงานกี่โมง ที่บ้านเขาต้องดูแลลูกหรือเปล่า ไม่เคยนึกเลย” วัชเรศร กล่าว

แต่ตอนมาอยู่เมืองนอกใช้ชีวิตเหมือนสามัญชน ทำให้นึกขึ้นได้ว่าต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเรา ต้องรู้ว่าการเซอร์วิส คนอื่นนี่เป็นยังไง การเป็นทนายก็นับว่าเป็นเซอร์วิสอินดัสทรี (อุตสาหกรรมการบริการ) นะครับ เราก็ต้องบริการลูกค้า

ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ บันเทิงหน้าหนึ่ง คนจะรวยช่วยไม่ได้

MMlxRk.jpeg
MMlRYl.jpegMMl1JI.jpeg

MMl51N.jpeg
MMltwu.jpeg

MMlUME.jpeg
MMlQuv.jpeg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *