พิงกี้ สาวิกา ไม่อายทำกิน ยืนทอดปลาหมึกขาย ประกาศเป็นแม่ค้าเต็มตัว

สลัดคราบนางเอกแล้ว
พิ้งกี้ สาวิกา ไม่อายทำกิน ยืนขาแข็งทอดปลาหมึกขาย ประกาศเป็นแม่ค้าเต็มตัว

เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ ทางศาลให้ประกันตัวนางเอกดัง พิงกี้ สาวิกา ในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหลังศาล
อนุญาตปลดกำไล EM เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดง เเละหลังจากที่ พิงกี้ สาวิกา นั้นได้ออกมา

สู่ ค ว า ม อิ ส ร ภ า พ เ ธ อ นั้ น ก็ ทำ ทุ ก อ ย่ า ง โ ด ย ไ ม่ เกี่ยงงาน ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้า หรือรีวิวอาหารอย่างการยืน
ทอดไก่ในปั๊มน้ำมัน เธอก็ทำได้หมด เเละล่าสุดเห็นเเเล้วขอปรบมือรัวๆ เมื่อนางเอกดังอย่าง พิงกี้ สาวิกา
นั้นไม่อายทำกิน ล่าสุดยืนทอดปลาหมึกขาย กลางตลาดปลาบางแสน ป ร ะ ก า ศเป็นแม่ค้าเต็มตัว โดยเธอนั้น

ขายปลาหมึกชุบแป้งทอด พร้อมระบุข้อความว่า คิดถึงกันมั้ย แวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจ้า ปลาหมึกทอดเอง
แป้งแพ็คเอง อาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้า พิ้งกี้สาวิกา ขณะที่เฟซบุ๊ก ตลาดปลาบางแสน- เพจหลัก นั้นก็

ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “พิ้งกี้ ประจำการที่ร้านแล้วค่า ร้านปลาหมึก XXL ทอด Ikafurai ที่โซนอิซากิยะ
วันแม่ เย็นนี้ พาแม่แวะมาให้กำลังใจพิ้งกี้ได้น้า” ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่า จะตาม

ไปอุดหนุน,ขอให้ขายดีทุกวันนะคะ,คนสวยนิสัยดี เฮงๆรวยๆนะคะ สำหรับประวัติส่ ว น ตั ว ส า วิ ก าไช ย เ ด ช มีชื่อเล่นว่า
พิงกี้เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ที่ โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพมหานคร ในครอบครัวที่นับถือศาสนาอิ ส ล า ม
เป็นบุตรคนเล็กจากทั้งหมดสามคนของสมาน กับสรินยา ไชยเดช มีพี่ชายอีกสองคน เธอมีเชื้อสายไทย, อังกฤษ, จีน

มอญ และปากีสถาน เธอกล่าวว่าสมาน บิดาของเธอเป็นมุสลิมที่มีเ ชื้ อ ส า ย จี น เ ข้ า รั บ ก า ร ศึ ก ษ าร ะ ดับอนุบาลที่โรงเรียน
พระหฤทัยพัฒนเวศม์ ระดับประถมศึ ก ษ า แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า จากโรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ และระดับอุดมศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์
เอกภาษาอังกฤษ ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ง สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท จ ากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWdSZ8D.md.jpeg

dWdSg79.md.jpeg
dWdSicJ.jpeg
dWdSxFf.md.jpeg
dWdSR2b.jpeg
dWdSUTa.md.jpeg
dWdSqlq.jpeg
dWdS5Gz.jpeg
dWdSOB8.jpeg
dWdSjH0.md.jpeg
dWdSbqR.jpeg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *