โบกมือลาอีกราย อดีตส.ส.เชียงใหม่ ลาออกพรรค เพื่อไทย มีผลทันที

บอกลาอีกราย อดีตส.ส.เชียงใหม่ ลาออกพรรคเพื่อไทย มีผลทันที

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกพรรค เพื่อไทย ประเภทตลอดชีพ ทำหนังสือ
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเ พื่ อ ไ ท ย โดยมีผลตั้งแต่ 21 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยระบุว่า ขอบคุณพรรค เพื่อไทย

ที่ให้โอกาสทางการเมืองตลอดระยะเวลายาวนาน ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต และเข้าใจว่า
พรรคมีทางเลือกที่น้อยมากและต้องใช้ต้นทุ น ทุ ก อ ย่ า ง ที่ มี   ก็ ค  ง ไ ด้แต่ให้กำลังใจทำเพื่อประชาชนอย่างที่หวังไว้ ขอบคุณ
ผู้ใหญ่ทุกท่านในพรรค เพื่อไทย ด้วยใจ อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้นายชานันท์ ยอดหงษ์ หรือ ปกป้อง ผู้รับผิดชอบนโยบาย

ด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ พรรคเ พื่ อ ไ ท ย และอดีตผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคเ พื่ อ ไ ท ย ได้โพสต์
ภาพเอกสารการลาออกจากสมาชิกพ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย พ ร้อมเขียนข้อความเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า

“ป้องอยากจะขอแจ้งกับทุกท่านว่า ป้องได้ยุติการทำงานกับพ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย แล้วตั้งแต่วันนี้ (18 ส.ค.66)
ป้องขอบคุณพรรคเ พื่ อ ไ ท ย ที่ ใ ห้โอกาส และผลักดันนโยบายที่ป้องได้นำเสนอไปตลอดเกือบสองปีที่ผ่าน
มาป้องหวังว่า หนทางที่พรรคเ พื่ อ ไ ท ย เ ลื อ กสู้ จะยังคงเป็นหนทางที่ทำให้พรรคทำนโยบายที่ได้ประกาศกับสาธารณชนไว้

ทั้งนี้แนวทางที่พร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย เ ลื อ ก เป็นแ น ว ท า งที่ป้องไม่สามารถร่วมช่วยเหลือหรือผลักดันอะไรได้ ป้องจึง
ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย และขอยุติกิจกรรมทางการเมืองกับพรร ค เ พื่ อ ไ ท ย ไ ว้นับตั้งแต่บัดนี้

ป้องขอโทษบางท่านที่การตัดสินใจในครั้งนี้ อาจทำให้นโยบายหลายอย่างที่ป้องพยายามผลักดัน ไม่สามารถ
ดำเนินได้ต่อเนื่อง แต่มั่นใจว่าใคร ๆ ก็สามารถผลักดันเรื่องเหล่านี้ต่อได้ครับ แต่ปกป้องยังขอยืนยันว่า จะยังคง

ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย ขออยู่เคียงข้างประชาชน พร้อมต่อสู้เคลื่อนไหวเ พื่ อ สิ ท ธิ เ ส รี ภ า พ ค ว า ม เ ส ม อ  ภ าค
และสวัสดิการ ต่อไปครับ”หลังโพสต์ดั ง  ก ล่ า ว เ ผ ยแ พ ร่ ไ ป มี  ค น เ ข้ า มาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

 

dW3B2Ga.md.jpeg
dW3Bufq.md.jpeg
dW3B65z.md.jpeg
dW3BnH8.md.jpeg
dW3B8SR.md.jpeg
dW3BHi0.md.jpeg
dW3BVCu.md.jpeg
dW3BXIZ.md.jpeg

dW3BGJt.md.jpeg
dW3BLfe.md.jpeg
dW3BIiE.md.webp
dW3BMuN.md.jpeg

dW3BmVk.md.jpeg
dW3BFSv.jpeg
dW3BmVk.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *