‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยข่าวดี ลูกสาวบุญธรรมคนนี้ได้เป็นคุณหมอแล้ว

‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยข่าวดี ลูกสาวบุญธรรมคนนี้ได้เป็นคุณหมอแล้ว

สวยทั้งภายภายใน..แถมยังเป็นคุณแม่ลูกดกอีกด้วย สำหรับ บุ๋ม ปนัดดา เพราะตอนนี้เธอมีลูกรวมกว่า
14 คน ทั้งลูกแท้ๆ ลูกเลี้ยง ร ว ม ถึ ง ลู ก บุ ญ ธร ร  มที่ เจ้าตัวรับอุปการะส่งเสียเลี้ยงดูจนเรียนจบกันบ้างแล้ว
และหนึ่งในนั้นคือ “คุณหมอแพรว” ลูกบุญธรรมที่บุ๋มรั บ อุ ป ก า ร ะ ต อ น ที่ ยั ง เ รี ย น อ ยู่ชั้น ม.3

ล่าสุด บุ๋ม ปนัดดา ได้ย้อนเล่าถึงวันที่ได้เจอกับลูกสาวคนนี้เป็นครั้งแรก ผ่ า น ร า ย ก า ร ตีท้ายครัวว่า จุดเริ่มต้น
มาจากที่ครูของน้องแพรวเขียนจดหมายมาหา แล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้เรียนดีได้เกรด 4.00 ตลอด
เ ป็ น เ ด็ ก ดี เ ป็ น หั ว ห น้ าห้  อ ง ตั้ ง ใ จ เ รี ย น ต้ อ ง นั่ งรถ 80 กิโลเมตรเพื่อไปโรงเรียน

วั น ห นึ่ ง พ่ อ ข อ งน้องป่วยเป็นโรคไต แล้วพ่อบอกน้องว่าไม่มีเงินที่จะส่งเรียนแล้ว เด็กคนหนึ่งที่ฝัน
ว่าอยากจะเป็นหมอเพื่อมารักษาพ่อ วันนั้นเค้ารู้สึกว่าโลกมันเป็นสีดำไปเลย พี่บุ๋มจึงให้คนขับรถไป
ที่สุพรรณบุรี ได้ติดต่อครูว่าอย่าเพิ่งบอกน้องเพราะอยากไปเซอร์ไพรส์ พี่ บุ๋ ม เ ล่า ว่ า พอเค้าเห็นก็งงๆ
พี่บุ๋มเลยถามน้องว่าเหนื่อยใช่ไหมลูก เค้าก็ปล่อยโฮออกมาทันที เลยบอกเค้าว่าเรียนให้เต็มที่เลยนะ
แม่จะส่งหนูเรียนเองอยากเป็นอะไรก็เป็น วันนี้เค้าเรียนจบหมอแล้ว จ า ก ค ณะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนนี้ประจำอยู่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลบางพลี “..สำหรับบุ๋ม ปนัดดา ชีวิตคือการให้ บุ๋มมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ ให้ครอบครัวของบุ๋ม
ใ ห้ คุ ณ พ่ อ คุ ณ  แ ม่ ให้ลูกบุญธรรมที่บุ๋มยังมีโอกาสให้เค้าได้ แ ล้ ว ก็ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ที่บุ๋มให้เค้าได้
ใ น วั น ที่ บุ๋ ม ยั งแ ข็ ง แ ร ง ยัง มี ชื่  อ เสี ย ง เ อ า ไปช่วยคนอื่นๆได้ บุ๋มมีความสุขค่ะ..”

ข่าวดาราวันนี้ ข่าวลูกดารา ข่าวทั่วไป

dW3we7g.jpeg
dW3wavV.jpeg

dW3wvBQ.jpeg
dW3wGqS.jpeg
dW3wJ8n.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *