เปิดนาที ‘ทักษิณ ชินวัตร’ วิดีโอคอลจากบนเครื่องบิน ทักทายแฟนคลับคึกคัก

เปิดนาที ‘ทักษิณ ชินวัตร’ วิดีโอคอลจากบนเครื่องบิน ทักทายแฟนคลับคึกคัก

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากน.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย
โพสต์ในไอจีสตอรี่ นายทักษิณ ชินวัตร  และคุณพ่อ จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัว
โดยเดินทางมาลงเครื่องบินบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล (M-JETS) ท่าอากาศยานดอนเมือง
โดยมีครอบครัวรอรับ ในเวลา 07.00 น. เครื่องบินส่วนตัวได้พานายทักษิณ เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์แล้ว
โดยมุ่งหน้ากลับมายังประเทศไทย และเตรียมลงที่สนามบินจอดเครื่องบินส่วนบุคคล (M-JETS) ท่าอากาศยานดอนเมือง

ต่อมาเวลา 08.45 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่ ง อ ยู่ บ นเ  ค รื่อ ง บิ น ส่ ว น ตั ว ระหว่างเดิน
ทางกลับประเทศไทย ได้วิดีโอคอลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อ ดี ต แพ  ทย์ ป ร ะ จำ ตั ว ทักทายผู้ที่มารับ
ด้ ว ย สี ห น้า ยิ้ ม แ ย้ ม แ จ่ ม ใ ส พร้อมบอกว่า เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน

ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. มีรายงานว่า เครื่องบินส่วนตัว นายทักษิณ ชินวัตร ได้เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมือง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลงจอดบริเวณลานจอดเอ็มเจ็ท ซึ่ ง ล้ อ แต ะ พื้ น ต า ม กำ ห น ด เ ว ล า เ ดิ ม
ทั้งนี้ สิ่งแรกที่อดีตนายกฯ “นายทักษิณ ชินวัตร” ทำทันที ห ลั ง เ ห ยี ย บ ผื น แ ผ่ น ดิ น ไทยในรอบ 15 ปี
นั่นก็คือ นายทักษิณ ได้กราบและทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ บ ริ เ ว ณ ส น า มบิ น ด อนเมือง
ก่ อ น จ ะ ทั ก ท าย ป ร ะ ช า ช น จำนวนมากที่มารอต้อนรับอย่างหนาแน่น

ข่าวดาราวันนี้ ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย

dW3FezI.webp
dW3FaeR.jpeg
dW3FVKz.jpeg
dW3FXA8.webp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *