เปิดภาพวินาที ‘ยิ่งลักษณ์’ ส่ง ‘ทักษิณ’ ขึ้นเครื่องบินส่วนตัว

เปิดภาพวินาที ‘ยิ่งลักษณ์’ ส่ง ‘ทักษิณ’ ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวกลับไทย

จากกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย ไ ด้ โ พ ส ต์ ใน ไ อ จี ส ต อ รี่ ร ะ บุ ว่ า
“นายทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรีและคุณพ่อ จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัว
โดยเดินทางมาลงเครื่องบินบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล (M-JETS) ท่าอากาศยานดอนเมือง
ซึ่ ง จะ มี ค ร อ บ ค รั ว ร อ รั บ

ต่อมา ทางด้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรฆ อดีตนายกรัฐมนตรีและน้องสาว ได้โพสต์ในเพจว่า “และแล้ว
วันที่พี่รอคอยก็มาถึง ตลอดเวลา 17 ปี พี่คงจะรู้สึกโดดเดี่ยว เหงา ทุกข์ และคิดถึงบ้านมาก แต่พี่ก็ต้อง
อดทน และ น้ อ ง เ ชื่ อ ว่ า พี่ก็ ค ง ใช้เวลาคิดตัดสินใจอยู่นาน แต่สุดท้ายด้วยความคิดถึงครอบครัวและอยากใช้ชีวิต
ที่ประเทศบ้านเกิดของเรา น้องก็เคารพในการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของพี่ครั้งนี้ น้ อ ง ข อ เ ก็ บ ภ า พ ค ว า ม ทรงจำที่
ได้ร่วมเดินทางจากดูไบมาส่งพี่ จนถึงเครื่องบินก่อนที่จะกลับเมืองไทย น้องขอให้พี่โชคดี เดินทางกลับอย่าง
ปลอดภัย ทุกอย่างราบรื่น และอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ พี่ ไ ม่ ต้ อ ง ห่ ว ง น้อ ง น ะ

น้องจะเข้มแข็ง อดทน และจะดูแลตัวเองแม้อยู่ในต่างที่ต่างบ้าน ต่ า ง เ มื อ ง ค น เ ดี ย ว  เพราะตลอด 6 ปีที่น้อง
จ า ก บ้ า น เ กิ ด มา  น้องมีพี่คอยดูแลเป็นอย่างดี แต่ก็อดใจหายไม่ได้ เพราะนี้คือครั้งแรกที่เราไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน
อย่างไรก็ตามขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอที่จะอ ยู่ พ ร้ อ ม ห น้ าพ ร้ อ ม ต า กั บ ค ร อ บ ค รั ว วันนั้นมาถึงโดยเร็ว โชคดีนะคะพี่
รั ก พี่ เ ส ม อ พี่ ช าย ที่ แ ส น ดี ข อ ง น้ อ ง ค่ ะ” ล่าสุด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังได้โพสต์คลิปนาที
ขณะส่งพี่ชายขึ้นเครื่องบินกลับบ้านโดยนายทักษิณได้โบกมือและกอดอำลาน้องสาว โดยระบุว่า
“ขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับ ค ร อ บ ครั ว วั น นั้ น ม า ถึ ง โ ดย เ ร็ ว  โชคดีนะคะพี่
รั ก พี่ เ ส ม อพี่ ช า ย ที่ แ ส น ดี ข อ งน้ อ ง ค่ ะ #ทักษิณกลับบ้าน #ทักษิณกลับไทย”

ข่าวดาราวันนี้ ข่าวทั่วไป บันเทิงหน้าหนึ่ง

dW3ybtR.jpeg
dW3yqgq.jpeg
dW3yU7a.webp
dW3y5Cz.webp
dW3yEF8.webp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *