ประโยคนี้ชวนน้ำตาไหล! เปิดคำพูด ‘ทิม พิธา’ อดทนอีก 4 ปียอมทำดีกว่าหักหลังประชาชน

ประโยคนี้ชวนน้ำตาไหล!
เปิดคำพูด ‘ทิม พิธา’ อดทนอีก 4 ปียอมทำดีกว่าหักหลังประชาชน

จากกรณี “นายเศรษฐา ทวีสิน” ได้นั่งแท่นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อย

หลังจากที่สภาได้มีการโหวตโดยเสียงเห็นชอบทั้งหมด 482 ไม่เห็นชอบ165 งดออกเสียง 81 จากทั้งหมด 728

ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ 375 แบบท่วมท้น โดยก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน

กรณีมติรัฐสภา ห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯซ้ำ ส่งผลทำให้ เสนอชื่อ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” โหวตนายกฯซ้ำไม่ได้

โดยศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ เรื่องพิจารณาที่ ต. 24/2566 ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง)

ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า กรณีรัฐสภา (ผู้ถูกร้อง)

มีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล)

ให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สอง เป็นญัตติทั่วไป ต้ อ ง ห้ า ม นำ เ ส น อ ญั ต ติ ซ้ำ อี ก ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ส ภ า พ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272

น่ารักมาก ‘ทิม พิธา’ สุดภูมิใจในตัวลูกสาว ‘น้องพิพิม’ ขอบคุณที่ตามพ่อไปทุกที่ ท่ามกลางคอมเมนต์มากมายจากประชาชนที่ติดตาม ก็ได้เข้ามาชื่มชมในความน่ารักของสองพ่อลูก

น อ ก จ า ก บ ท บ า ท นั ก ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล อีกบทบาทก็คือคุณพ่อของลูกสาววัย 7 ขวบน้องพิพิม

ที่เจ้าตัวก็สามารถทำได้ดีอย่างมาก จนหลาย ๆ คนชื่นชมเลยกันไม่น้อย เจ้าตัวมักจะนำโมเมนต์น่ารัก ๆ ระหว่างพ่อลูกให้เราได้เห็นกันอยู่เสมอ

ไม่ว่าจะเป็นเวลาไปหาเสียง ไปเที่ยว หรือเดินสายไปพบปะกับประชาชนก็ตาม เป็นอีกมุมที่อบอุ่นหัวใจอย่างมาก

ล่าสุด (22 ส.ค.) พิธา ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง บนอินสตาแกรมส่วนตัว @tim_pita หลังจากที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 เสร็จสิ้นลง

โดยเจ้าตัวได้เผยภาพกับลูกสาว ตลอดระยะเวลาเดินทางหาเสียงที่ผ่านมาในหลาย ๆ เดือน ที่ น้องพิพิม จ ะ ค อ ย ไ ป อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง ใ ห้ กำ ลั ง คุ ณ พ่ อ อ ยู่ เ ส ม อ ไ ม่ ว่ า จ ะ ไ ป จั ง ห วั ด ไ ห น ก็ ต า ม

พร้อมกับระบุแคปชั่นขอบคุณลูกสาวว่า”ขอบคุณที่ตามพ่อไปทุกที่ ภูมิใจในตัวลูกมากครับ :)”

ท่ามกลางคอมเมนต์มากมายจากประชาชนที่ติดตามและคนกดไลก์กว่า 3 แสนคน ก็ได้เข้ามาชื่มชมในความน่ารักของสองพ่อลูก และให้กำลังใจยัง พิธา ด้วย

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWT5ugv.md.jpeg
dWT5CSk.md.jpeg
dWT56CE.md.jpeg
dWT58tV.md.jpeg
dWT5HoQ.md.jpeg
dWT5afn.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *