วิษณุ เครืองาม ตอบชัด ทักษิณ ขอพระราชทานอภัยโทษ ได้หรือไม่

กระจ่างแล้ว วิษณุ ตอบชัด ทักษิณ ขอพระราชทานอภัยโทษ ได้หรือไม่

23 ส.ค.2566 นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการรมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงเรื่อง
การขอพระราชทานอภัยโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ตอนนี้ยังไม่ทราบ แต่เมื่อ

วันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ โดยไปหารือเรื่องการนับระยะเวลาว่าจะ
ต้องนับอย่างไร นาย วิษณุ กล่าวถึงเรื่อง การเข้ารับรักษาตัวของนายทักษิณ ว่า เมื่อตอนเวลา 01.00 น.
ตนได้นอนแล้ว แต่มีข้อความส่งมาทางไลน์ แจ้งด่วนว่านายทักษิณแน่นหน้าอก และหายใจไม่พอ ซึ่งเป็น

เรื่องที่ทางเรือนจำต้องตัดสินใจเอง เมื่อถามว่า ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์มีระยะเวลาการเข้ารับการรักษาตัว
ในกรณีนักโทษเจ็บป่วยอย่างไร นาย วิษณุ กล่าวว่า ต้องรอดูสักระยะ ซึ่งความจริงไม่มีกำหนดเวลา เมื่อถามต่อว่า

กรมราชทัณฑ์สามารถจะพิจารณาเองได้ใช่หรือไม่ โดยหารือกับแพทย์ นายวิ ษ ณุ กล่าวว่า ก็ต้องฟังแพทย์เท่านั้น
เขาไม่ฟังตนหรอก เมื่อถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่น า ย ทั ก ษิ ณ  เ ข้ า รั ก ษ า ตั ว ด่  ว น เ ป็ น การเข้ารับรักษาเป็นกรณีพิเศษ

หรือไม่ นายวิ ษ ณุ  กล่าวว่า ไม่ใช่ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ไปกำชับกับแพทย์ ซึ่งขั้นตอนมีอยู่แล้ว
และได้คุยกับแพทย์ว่าเป็นธรรมด า ข อ ง ค นที่กินดีอยู่ดี นอนสะดวกอยู่สบาย เมื่อมาอยู่ในที่คุมขัง ส่วนเรื่องการ

จำกัดอิสรภาพ ไม่ต้องพูดกัน แต่พูดถึงเรื่องการไม่สะดวกสบาย เหมือนอยู่โฮเทลหรือคอนโด ฉะนั้นการที่นักโทษ
จะมีปฏิกิริยากินไม่ได้นอนไม่หลับ ประสบโรคประจำตัวที่มีอยู่แล้ว มันเป็นไปได้ทั้ ง นั้ น ต้ อ  ง คิ ด ถึ ง เ  ข า และคิดถึงเรา
ถ้าเจอก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ที่ว่าจะหายช้าหรือหายเร็วเท่านั้น และเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ไปขอดู

หลักฐานทางการแพทย์ ซึ่งประวัติ 17 ปีที่ผ่านมาเขาเอาออกมาหมด เมื่อถามอีกว่า ไ ด้ มี ก  า ร พู ด คุ ย กั บ  น า ยทักษิณ
เป็นการส่วนตัวหรือไม่ นา ย วิ ษ  ณุ  กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ได้มีการพูดคุย เพราะอยู่ในช่วงการกักตัว แต่เขาบอกว่าถ้า

อยากจะคุยจะให้คุยผ่า น ร ะ  บ บ ซู ม ซึ่ง ต  น บ อ ก ว่ าอย่าลำบากขนาดนั้น ในกรณีที่นายทักษิณจะขออภัยโทษสามารถ
ดำเนินการได้เลยใช่ห รือไม่ นา ย วิ ษ ณุ  กล่าวว่า ทำได้ตั้งแต่มาถึง จะโดยเจ้าตัวหรือญาติก็ได้ กฎหมายเขียนไว้

ในมาตรา 259 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) ว่าผู้ต้องคำพิพากษา ที่สุดหรือผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถ ที่จะยื่นเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้ ซึ่งถ้าจบแค่นี้ก็แป ล ว่ า เ  มื่ อ ไ ห ร่ ก็  ได้ แต่จะต้องมอบตัวเข้าสู่กระบวนการก่อน

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWTVodE.md.jpeg
dWTVjnv.md.jpeg
dWTVDZN.md.jpeg
dWTVAPV.md.jpeg
dWTVPmQ.md.jpeg.

dWTc7Hu.jpeg
dWTcYSZ.jpeg
dWTZJ7J.jpeg
dWTcdfR.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *