เปิดปมฉาว’ปู มัณฑนา’ ถูกนางเอกข.ปีนเกลียว

นางเอกรุ่นน้องปีนเกลียว!
เปิดปมฉาว’ปู มัณฑนา’ ถูกนางเอกข.สั่งให้นั่งรอคุยโทรศัพท์ 20 นาที

ปู มัณฑนา – วุ่นไม่เลิกสำหรับ กองถ่ายละครเรื่อง”ปมรักรอยอดีต” ที่ เ กิ ด เ ก า เ ห ล า ช า ม โ ต ข อ ง ค น ใ น ก อ ง จ น เ ป็ น ข่ า ว ค รึ ก โ ค ร ม หน้าหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องหลายวัน

ถึงปมความขัดแย้งระหว่างนางเอก “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” และดาราสาว “ปู ไปรยา สวนดอกไม้” และดารารุ่นพี่อย่าง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ”

โดยในวันนี้กองถ่ายละครเรื่องดัง เริ่มถ่ายทำกันย่านแจ้งวัฒนะ ต้ อ ง เ ข้ า ฉ า ก สำ คั ญ ต บ ตี ป ะ ท ะ ค า ร ม กั น ร ะ ห ว่ า ง แ ม่ ลู ก จนสื่อมวลชนรัวชัตเตอร์กันไม่ทันเลยทีเดียว

โดยทั้งสาว “ขวัญ” และ “ปู มัณฑนา” เข้าฉากด้วยกันผ่านไปได้ด้วยดี แต่หลังจากกอง ต่างคนต่างหลบเข้ามุม ไม่มีการพูดคุยกันแต่อย่างใด

ยืนยันไม่ได้เกาเหลากับดารารุ่นพี่ “ปู มัณฑนา” และไม่โรคจิตถึงขั้นส่งข้อความไปด่าใครแน่นอน แต่ยอมรับยืมโทรศัพท์หลายคนในกองเพราะแม่ลืมจ่ายให้จนโดนตัดสัญญาณ

“เรื่องเกาเหลาอันนี้หนูไม่ทราบค่ะ ทะเลาะกันก็คงไม่นะ เพราะเราก็ทำงานปกติค่ะ เขาไปแจ้งความก็ดีแล้วค่ะที่แจ้งความ ซีเรียสมั้ย หนูไม่ซีเรียสนะ

อั น นี้ ห นู ใ ห้ เ ป็ น ห น้ า ที่ ข อ ง ตำ ร ว จ  ดี ก ว่ า เ พ ร า ะ ตำ ร ว จ เ ข า เ ก่ ง  พ่อหนูก็เป็นตำรวจ” “มันก็ไม่มีหลักฐานนี่คะว่าเป็นขวัญ เพราะขวัญก็ทำงานขวัญรู้ตัวขวัญว่าขวัญเป็นยังไง

ไม่เห็นจำเป็นต้องเครียดเลย ขวัญไปเครียดกับเรื่องเรียนเรื่องอะไรที่ต้องรับผิดชอบดีกว่า” “ปกติหนูก็คุยกับพี่ทุกคนเหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะ

แล้วก็ขวัญขอโทรศัพท์ก็เหมือนกับขอคุณพ่อคุณแม่ขอเพื่อนปกติ เพราะบางครั้งขวัญไม่ได้จ่ายตังค์เองค่ะ บางครั้งคุณแม่ก็มีเรื่องที่บ้าน พี่สาว

ไหนจะเรื่องขวัญไหนจะเรื่องขวัญอีกแม่เขาจัดการคนเดียวในบ้าน เ ข า ไ ม่ ไ ด้ จั ด ก า ร บ ริ ห า ร  เ ก่ ง ข น า ด นั้ น ก็ อ า จ จ ะ ลื ม จ่ า ย ตั ง ค์ ใ ห้ ลูกบ้างก็ต้องขอตังค์พ่อแม่อยู่”

“เรื่องยืมโทรศัพท์หนูยืมปกตินะ ยืมเล่นเกม ยืมเพื่อนโทรศัพท์ ยืมของแม่ ยืมของพี่ทุกคนทีเป็นโปรโมชั่นแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้น คือหนูจิตใจปกตินะ หนูไม่ได้จิตใจจิตขนาดนั้นนะ”

ส่วนทางด้านดาราสาวรุ่นพี่ร่ายยาวต่อ มีอยู่ครั้งหนึ่งเขามาสายแล้วแทนที่จะรีบลงจากรถ กลับคุยโทรศัพท์ในรถเป็นครึ่งชั่วโมง พอลงมาเสร็จก็ไม่รีบแต่งหน้าทำผม

แต่มานั่งทานข้าว ดูทีวีและคุยโทรศัพท์ต่อ ทีมงานเร่งบอกเร็วๆหน่อย เขาก็บอกเดี๋ยวสิๆ ขอกินข้าวก่อน “นอกจากนี้เขายังชอบคุยโทรศัพท์เวลาเข้าฉาก

อย่างวันที่เกิดเรื่อง ปูทนไม่ไหวแล้ว ทีมงานเรียกให้เขาเข้าฉาก แต่เขาคุยโทรศัพท์ในเวลาเข้าฉาก ปูนั่งรอเขาคุยเกือบ 20 นาที

จ น ท น ไ ม่ ไ ห ว ก็ เ ข้ า ไ ป บ อ ก น้ อ ง ว่ า   เ ข้ า ฉ า ก ก่ อ น เ ถ อ ะ   พี่ ร อ ตั้ ง แ ต่ เ ช้ า แ ล้ ว  จนสาวปูเคยออกมาประกาศต่อหน้าสื่อว่าไม่ขอร่วมงานกับนางเอกรุ่นน้องคนนี้อีก

ไม่ขอเจอหน้าและถ้าหากนางเอกรุ่นน้องยังคิดแnงหลังอีกเตรียมเจอดีแน่ เรียกว่าเป็นปมความลับเรื่องราวใหญ่โตของวงการมาก ๆ เพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าใครคือมือดีที่แอบส่งภาพและข้อความมาให้สาวปูนั่นเองค่า

อ่านต่อ ข่าวทั่วไป ข่าวกระแส จัดอันดับแซ่บ ข่าววันนี้

dWw798v.jpeg
dWw7t7E.md.jpeg
dWw7wgN.md.jpeg
dWw712V.md.jpeg
dWw7KFQ.md.jpeg
dWw7gln.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *