หมากปริญ – คิมหมั้นผูกข้อไม้ข้อมือ ขึ้นบ้านใหม่สไตล์ล้านนา

เหมาะสมดั่งกิ่งทองใบหยก!
‘หมาก-คิม’ ทำบุญขึ้นบบ้านใหม่ สไตล์ล้านนา เริ่มต้นมงคลชีวิตคู่

เรียบง่าย สวยงาม อบอุ่น และอบอวลไปด้วยความรักสุด ๆ สำหรับพิธีหมั้นผูกข้อมือแบบทางเหนือ ของว่าที่บ่าวสาว หมากปริญ และ “คิม คิมเบอร์ลี่”
ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 26 ส.ค.2566 ท่ามกลางความยินดีของครอบครัว เพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการ รวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่ด้วย

โดย หมากปริญ และ “คิม” หล่อสวยในชุดบ่าวสาวผ้าทักทอสีขาวครีมแบบล้านนา ราวกับเจ้าหลวงและเจ้านางน้อยทางเหนื
เดินลงบันไดบ้านที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวแซมใบไม้สีเขียว ตามความชอบของเจ้าบ่าวที่ชอบต้นไม้ และเจ้าสาวที่ชอบดอกไม้
พร้อมกันนี้ยังได้ จัดพิธีบวงสรวงเข้าบ้านใหม่เอาฤกษ์เอาชัยในการย้าย เข้าบ้านหลังใหม่หรือเรือนหอของทั้งคู่ด้วย

ข ณ ะ ที่ ง าน วิ วา ห์ ใ น ฝั น ข อ ง  ทั้ ง คู่ จ ะ จั ด ขึ้ น ใ น วั น ที่  14  ก.ย.2566 ที่ จ ะ ถึ ง นี้  ณ ท ะ เ ล ส า บ เ ล ค   โ ค โม่  ป ร ะ เ ท ศ อิ ต า ลี  ส ถ า น ที่ แ ต่ ง ง า น ใ น ฝัน ข อ ง ส า ว คิ ม
ซึ่ ง หมากปริญ ใ ห้ “คิ ม” จั ด ก า ร ทุ ก อ ย่ า ง ไ ด้ ต  า ม ช  อ บ

ง บ เ ท่ า ไ ห ร่ ย อ ม ทุ่ ม ใ ห้ ไ  ม่ อั้ น ก่ อ น จ ะ ก ลั บ ม า จั ด ง า น ฉ ล อ ง ที่ ป ร ะ เ ท ศ ใ น ใ น เ ดื อ น   พ .ย . ที่ จ ะ ถึ ง นี้ ด้ ว ย

dWZkZ9k.jpeg
dWZkgpE.jpeg

dWZkRNN.jpeg
dWZkxQV.jpeg

dWZkQrQ.jpeg
dWZkq0S.jpeg

dWZklj1.jpeg
dWZk5Zn.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *