‘ท่านอ้น’ สวมเสื้อยืดถือเบ็ด ตกปลาริมแม่น้ำ 3 ชั่วโมง

อยู่เมืองนอกไม่ใช้ชีวิตหรูหรา!
‘ท่านอ้น’ สวมเสื้อยืดถือเบ็ด ตกปลาริมแม่น้ำ 3 ชั่วโมง

ท่านอ้น พักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ หาความสงบ ตั้งสมาธิ ตกปลาแต่ไม่ได้สักตัว บอกก็ดีไม่ได้ทำบาป หลังจากมาเยือนเมืองไทยในรอบ 27 ปี

และกลับไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาตามปกติ “ท่านอ้น” วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10ก็ได้อัพเดทชีวิตในต่างแดนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเทิดทูนได้ทราบเป็นระยะ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ส.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่านอ้น ได้โพสต์ภาพขณะนั่งอยู่บนพื้นหญ้าแวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี
พร้อมข้อความผ่าน เพจ Vacharaesorn Vivacharawongse ระบุว่า Escaped the city for the weekend.
I spent time in reflection and meditation. So much has happened and there is so much more to face. หาความสงบ ตั้งสมาธิ

แปลว่า หนีออกจากเมืองในช่วงสุดสัปดาห์ ผมใช้เวลาไตร่ตรองและทำสมาธิ มีอะไรเกิดขึ้นมากมายและยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเผชิญ หาความสงบ ตั้งสมาธิ
ต่อมา “ท่านอ้น ได้โพสต์ภาพขณะยื่นตกปลาอยู่ในแม่น้ำ พร้อมข้อความว่า อยู่ในแม่น้ำ 3 ชั่วโมงแต่จับไม่ได้ซักตัว ก็ดีไม่ทำบาป I lost 3 flies

ท่านชาย วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ หรือ ท่านอ้น ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ป ร ะ สู ติ แ ต่ สุ จ า ริ ณี  วิ วั ช ร ว ง ศ์  ท ร ง เ ป็ น พ ร ะ เ ช ษ ฐ า ใ น  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า ลู ก เ ธ อ เ จ้ า ฟ้ า สิ ริ วั ณ ณ ว รี น า รี รั ต น ร า ช กั ญ ญ า
แ ล ะ เ ป็ น พ ร ะ ร า ช นั ด ด า  ใ น พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช ม  ห า ร า ช   บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร

ข่าวทั่วไป ข่าวเด็ดประเด็นออนไลน์ บันเทิงหน้าหนึ่ง คนจะรวยช่วยไม่ได้

dWiKGUa.jpeg
dWiKavb.jpeg

dWiKvBf.jpeg
dWiKXjJ.jpegdWiZWlZ.jpeg
dWiKMTu.jpeg
dWiKy2R.jpeg

dWiKe7z.jpeg
dWiKmc8.jpeg

dWiKJ8q.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *