เปิดเรือนหอ 100 ล. ‘หมาก-คิม’ มีห้องลูกแล้ว รอรับทายาทคนแรก

เปิดเรือนหอ 100 ล. ‘หมาก-คิม’ มีห้องลูกแล้ว รอรับทายาทคนแรก

จากคู่จิ้นในละคร สู่คู่จริงในปัจจุบัน สำหรับ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ และ คิม-คิมเบอร์ลี่ ที่ได้ฤกษ์ดีวันที่
26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ควงคู่กันเข้าพิธีหมั้นแบบไทยล้านนาไปเรียบร้อยแล้ว แ ล ะ ถื อ โ อ ก า ส ทำ บุ ญเรือนหอ
หลังใหม่ ที่ ส ร้ า ง เ พิ่ง เ ส ร็ จ มู ล ค่ า ก ว่ า 100 ล้านบาท

ซึ่งต้องบอกเลยว่าเรือนหอของ หมาก-คิมเบอร์ลี่ ที่เพิ่งสร้างเสร็จหมาด ๆ นั้น สวยงามอลังการเป็นที่สุด
มีห้อ ง สำ ห รั บ ลู ก 1 ห้อง ส่วนการตกแต่งในบ้านจะเป็นสาวคิมส่วนใหญ่ที่ออกแบบ โดยเฉพาะห้องแต่งตัว
ที่กินพื้นที่เป็นตัวยู ส่วนหมากมีพื้นที่นิดหน่อยของห้องแต่งตัว หมากเผยว่าหลังจากแต่งแล้วคงจะทำหน้าที่
หลายอย่างในบ้าน ทั้งจ่ายตลาด ทำอาหาร เก็บกวาดในบ้าน ร ว ม ถึ ง เ ก็ บเ งิ น ด้ วย เพราะสาวคิมไม่ขอทำ
หน้าที่เรื่องเก็บเงิน เพราะจากประสบการณ์เตรียมงานแต่ ง ทำ ใ ห้ รู้ สึ ก ป ว ด หั วมากพอแล้ว

เพิ่งเข้าพิ ธี ห มั้ น แ บบ ล้ า นนาพร้อมทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันไปเมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมาสำหรับ
คิมเบอร์ลี แอน โวลเธมัส” กับ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” ล่าสุดนางเอกสาวได้โผล่ไปทำงานร่วมกับ
“เนย โชติกา วงศ์วิลาศ” พี่สาวคนสนิทเพื่อไลฟ์สดขายอาหารเสริม งานนี้เจอแ ซ ว ห นั ก ว่ า เ พ ช ร กระแทกตามาก
หลังนา ง เ อ ก สา ว ย ก มื อ อ วด แ ห ว น อยู่ตลอด ซึ่งระบุว่าเป็นแหวนเพชรวงใหม่ ซึ่งเป็นคนละวงกับตอนที่ขอ
แต่งงาน เรียกได้ว่าขยายใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ้มเห็นมาแต่ไกล งานนี้ก็ ร อ ดู โ ม เ มน ต์ ต่ อไปกับการเข้าพิธีแต่งงาน
ในฝันที่อิตาลี ที่คาดว่าต้ อ ง ส ว ย อ ลั ง กา ร ดั่ ง เ ท พ นิ ย า ย กั น เ ล ย ที เดี ย ว

ข่าวลูกดารา ข่าวบันเทิงดารา ข่าวกระแสทั่วไปวันนี้

dWRbNdu.jpeg
dWRbW3a.jpeg
dWRbdbq.jpeg
dWRb0pz.jpeg

dWRbYQR.jpeg
dWRbzr0.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *