อนุทิน ยัน ไม่เคยเห็น ชาดา ทำสิ่งผิดกม. มั่นใจเป็นคนดี รับใช้ปชช.

อนุทิน ยัน ไม่เคยเห็น ชาดา ทำสิ่งผิดกม. มั่นใจเป็นคนดี รับใช้ปชช.

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญ​วี​ร​กูล ​หัวหน้า​พรรค​ภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่
นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมที่
จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่า ทุกอย่างต้องอธิบายด้วยหลักของกฎหมาย ซึ่งพรรคก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติในระดับหนึ่ง

และทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ก็ตรวจสอบอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ประชาชนก็ตรวจสอบอีก
ดังนั้น อะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต้องเป็นไปตามนั้น เราไม่ทำผิดกฎหมายแน่นอน ความรู้สึกของคนมี

ทั้งชอบ และไม่ชอบ จะเอามาเป็นสาระสำคัญไม่ได้ ต้องดูตามกฎหมาย  เมื่  อ ถ า มว่า ตอนนี้ในโซเชียลมีเดีย
มีการวิจารณ์นาย ชาดา เรื่องของยาเสพติด นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตา ม ห ลั ก ฐ าน ตนก็ไม่เคยเห็น

นาย ชาดา ทำผิดกฎหมาย หรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมใดๆ เวลาอยู่ที่ จ.อุทัยธานี นายชาด าก็ลง พื้ น ที่ พ  บ ช า วบ้าน
ทำตัวกลมกลืนและต้องไปถามคนอุทัยธานีว่า นายชา ดาเป็นอย่างไร ตนมั่นใจว่าคนอุทัยธานีต้องตอบว่านาย

ชา ดา เป็นคนที่ดี รับใช้ประชาชนและเสียสละ เมื่อถามว่าส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ส่ ง น  า ย ตำ ร ว จไปคุมกระทรวง
ศึกษาธิการคุมครู นายอนุทิน ตอบทันทีว่า “พล.ต.อ.ครับ ผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้ว” เมื่อถามย้ำว่า อาจจะไม่มี
ประสบการณ์ทางด้านของการศึกษา นายอนุทิน ถา มก  ลั  บ ทั น ที ว่า “แล้วผมมีประสบการณ์หมอหรือไม่”

เมื่อถามว่า นโยบายทางการศึกษาจะผลักดันในกรอบของนโยบายพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทย(พท.)
นาย อนุทิน กล่าวว่า รวมกัน เพราะได้มีการประชุมหารือ ซึ่งตนก็ได้ส่งทีมของพรรคภูมิใจไทย ไปร่วมร่างคำ

แถลงนโยบายของนายกฯแล้ว ซึ่งจะต้องรับฟัง น โ ย  บ า ย ข อ ง พ รรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค เมื่อถามถึงเรื่องหนี้
กยศ. นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าได้บริหารกระทรว ง ศึ ก  ษ า ธิ ก าร ก็ถือ ว่  า เ ป็ นวาระสำคัญ ที่จะต้องผลักดันให้

เป็นรูปธรรม แล้วก็ต้องร่วมมือกับกระทรวงการคลังด้วย ที่ ผ่ า  น ม า ก็   ทำ สำ เร็จไปเกินครึ่งแล้ว แต่ยืนยันว่า
ทุกอย่างพูดแล้วต้องทำให้ได้ ไม่อย่างนั้นไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย เมื่อถามว่า จะไ ป อำ ล  าตำ  แ ห น่งกับพล.อ.อนุพงษ์

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยั ง ไ  ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร โ ปรดเกล้าฯ ต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯก่อน
ส่วนพร้อมทำงานในตำแหน่งรมว.มหาดไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า แล้วแ ต่ น  า ย เ ศ ร ษ ฐา ทวีสิน นายกฯ
ว่าจะแต่งตั้งไปอยู่ที่ไหน แต่ไม่ว่าอยู่กระทรวงไหน ตนก็พร้อมทำทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคน

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWxpi8R.md.jpeg
dWxpx70.md.jpeg
dWxpQcu.md.jpeg
dWxpqyI.md.jpeg
dWxpETP.md.jpeg
dWxpOlt.md.jpeg
dWxpbve.md.jpeg
dWxplBl.md.jpeg
dWxpoqk.jpeg
dWxpD8v.md.jpeg
dWxpP7E.md.jpeg
dWxpsgN.md.jpeg
dWxp22V.md.jpeg
dWxpCFQ.md.jpeg
dWxp6tS.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *