สันธนะ ขอเสนอตัว เป็นที่ปรึกษานายกฯ เศรษฐา พร้อมดูแลตำรวจ

สันธนะ ขอเสนอตัว เป็นที่ปรึกษานายกฯ เศรษฐา พร้อมดูแลตำรวจ

นาย สันธนะ ประยูรรัตน์ หรือรองต่อ อดีตำรวจสันติบาล เตรียมเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ในวันที่ 31 ส.ค.เพื่อยื่นหนังสือแนะนำตัวและเสนอตัว เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย สันธนะ

ได้ทำหนังสือถึง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรื่อง  กา ร แ น ะ นำ ตั  ว และเสนอตัวเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก่อนที่นายแพทย์ชลน่าน ได้ลาออกจากหัวห น้ า  พ ร ร ค เ พื่ อไทย

สำหรับ นาย สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล มีประเด็นในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคยถูกลอบสังหาร
แต่ลูกน้องคนสนิทรับเคราะห์แทน เคยถูกออกจากราชการ เนื่องจากได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถอดยศพันตำรวจโทสั นธนะ ประยูรรัตน์ ออกจากยศตำรวจตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2545
รวมถึงเคยผันเข้าวงการเมือง เป็นรองหัวหน้าพรรคประชากรไทย และไ ด้ ล ง ส  มั ค ร รับ เ ลื อ  กตั้งสมาชิกวุฒิสภา

หรือ ส.ว. ในปี 2549 แต่ก็สอบตก ส.ว. เช่นเกียวกับ ปี 2550 ลงสมัคร ส.ส. กทม.เขต 5 พรรคประชากรไทย

ก็ไม่ผ่านเช่นกัน อีกทั้ ง มั ก อ อ ก ม า แฉ และเปิดโปงธุรกิจสีเทาต่างๆ โด ย ล่ า สุ  ด เ ป็ น ม ว ย  ถูกคู่ หลังมีประเด็นกับ
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองไทย กรณีเมื่อวันที่ 5 พ.ย.65 นายสันธ นะ ได้ไปแจ้งความที่

สน.ทองหล่อ ว่ามีสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในโรงแรมดังย่านสุขุมวิท เ ปิ ด ใ ห้ บ  ริ ก า ร เ กินเวลา และ
พบข้อมูลว่ามีการมั่วสุ ม  ย า เ ส พ ติ ด โดยมีชื่อนายชูวิทย์ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง โรงแรม และได้มีปากเสียงกัน ทำให้เกิด
ศึกสงคราม ระ ห ว่ า ง นั  ก แ ฉ กั บ นั ก แ ฉ ทำ ใ ห้ น  า ย สั น ธ  นะ กลับมามีบทบาททางสังคมอีกครั้งหนึ่ง

ข่าวกระแส ข่าวทั่วไป ลูกดาราขวัญใจคนไทย ดาราซัมเมอร์

dWQ7a2t.md.jpeg
dWQ7pye.md.jpeg
dWQ7GTl.md.jpeg
dWQ7Jlk.md.jpeg

dWQ7Lvv.md.jpeg
dWQ7yqN.jpeg
dWQ7F8V.md.jpeg
dWQ7M7Q.md.jpeg
dWQSWgS.md.jpeg
dWQSd2n.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *