เปิดนาทีชาวเน็ตเจอ ‘น็อต วิศรุต’ ขับรถหรูถึงกับกรี๊ดแม้ทะลุกระจกรถไม่ชัดมาก

เปิดนาทีชาวเน็ตเจอ ‘น็อต วิศรุต’ ขับรถหรูถึงกับกรี๊ดแม้ทะลุกระจกรถไม่ชัดมาก

แต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันมานาน 7 ปี สำหรับคู่ของซุปตาร์สาว “ชมพู่ อารยา” และสามีนักธุรกิจ
ตระกูลดัง น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ จนตอนนี้มีโซ่ทองคล้องใจถึง 3 คน พี่สายฟ้า-พี่พายุ และ
น้องแอบิเกล แต่ความรักคว า ม ห ว า นที่ มี ใ ห้ กั น ไ ม่เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

ล่าสุดภาพของ น็อต วิศรุต กลายเป็นกระแส และถูกว่อนโซเชียล เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เจอ
หนุ่มน๊อตขณะที่กำลังขับรถหรูอยู่บนท้องถนนใจกลางกรุงเทพ พ ร้ อ ม เ ล่ า โ มเ  ม นต์ นั้ น ว่ า
‘เมื่อเราเจอพ่อน็อตสามีคุณชมพู่ หล่อมากหล่อทะลุกระจกเลยจ้า’จากโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ต
เ ข้ า ม า แ สด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น กั น อ ย่ า งม า ก ม า  ย

สำหรับ น็อต มีชื่อเต็มว่า วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ ปัจจุบันอายุ 45 ปี เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2520
เป็นลูกชายของนายวินัย และนางอุไรวรรณ รังษีสิงห์พิพัฒน์ เจ้าของกิจการ เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย)
จำกัด โดยมีบทบาทสำคัญในประเทศเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับชีวิตส่วนตัว น็อต วิศรุต
ถือเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัว โดยเขามีพี่น้องร่วมสายเลือดอีก 3 คนได้แก่ นก นภาวิไล, ดร.รัฐวิไล,
และโน้ต วิเศษ ซึ่งปัจจุบันเ พิ่ ง แ ต่ ง งา น กั บ น า งเ อ ก ส  าว แพทริเซีย นั่นเอง

ด้านการศึกษา น็อต วิศรุต เรียนจบชั้นมัธยมต้นจา ก โ ร ง เรี ย น เ ซ น ต์ ค า เ บรี ย ล  ก่อนจะย้ายไปเรียน
ต่างแดนในออสเตรเลีย ณ Canderwell Grammar School แล้ว ส อ บเ ข้ า เ รี ย น ระ ดั บ มหาวิทยาลัย
ในคณะวิศวกรรมไฟฟ้าที่ RMIT University ก่อนบินกลับไทยเพื่อเรียนต่อปริญญาโทในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านการบริหารธุรกิจ อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า น็อต เป็นทายาทของตระกูลนักธุรกิจดังที่บริหารบริษัท
เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งความจริงแล้วบริษัทนี้ ยั งมี กิ จ ก าร ใ น เ ค รื อ อี กถึ ง  5 บริษัท
โดยแบ่งได้ดังนี้บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด มีบทบาทในฐานะผู้ผลิตบัลลาสต์และอุปกรณ์แสงสว่าง
บริษัท เรเซอร์โกลบอลเทรด จำกัด มีบทบาทในฐานะการนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์แสงสว่างไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก
บริษัท เรเซอร์ไวร์เวิร์คส จำกัด มีบทบาทในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบกลุ่มทองแดง ตัวนำไฟฟ้า และขดลวด
บริษัท มิราเคเบิ้ล จำกัด มีบทบาทในฐานะผู้ ผ ลิ ต แล ะ จั ด จำ หน่ า ย ส า ย ไ ฟ
บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด มีบทบาทในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้า เลคิเซ่ (LeKise)
นอกจากนี้แล้ว น็อตยังขึ้นแท่นวิศกรใหญ่ของบริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด โดยรับหน้าที่ในการดูการ
ผลิตสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ทั้งยังมีแบรนด์เสื้อผ้า SaifahBhayu (สายฟ้าพายุ) ที่ทำร่วมกับภรรยาสาว ‘ชมพู่ อารยา’ อีกด้วย

ข่าวดาราบันเทิง ข่าวลูกดารา ข่าวกระแสทั่วไป

dWQyXG9.jpeg
dWQyVlD.jpeg
dWQypBJ.jpeg
dWQyvqb.jpeg
dWQyGHf.jpeg
dWQyL7a.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *